Onderstaand enkele wetten en besluiten gerangschikt per rechtsgebied

 

Bestuursrecht

Algemene Wet Bestuursrecht (AWB)

 

Ambtenarenrecht

Algemeen Militair Ambtenarenreglement

Algemeen Rijksambtenarenreglement

Burgerlijk Ambtenarenreglement Defensie

 

Strafrecht

Wetboek van Strafrecht (WvS)

Wetboek van Militair Strafrecht (WvMS)

 

Defensie- aanwijzingen

Drugsbeleid binnen Defensie