Ook werkgevers en vakbonden hebben zich in 2018 in het algemeen maar ook per branch over het AOW-dossier uitgesproken. Het lijkt erop dat zowel werkgevers als vakbonden daarin één front tegenover de regering vormen.  

Zo hebben FNV, CNV en Bouwend Nederland in hun nieuwe cao afspraken opgenomen om bouwvakkers met minstens 45 jaar werkervaring eerder dan de officiële AOW-leeftijd van hun oude dag te laten genieten.

Een nieuw pensioenakkoord

Dit jaar moet ook een nieuw pensioenakkoord worden afgesloten. Het pensioenakkoord probeert daarmee een nieuw toekomstbestendig pensioenstelsel neer te zetten

In de uitgelekte conceptteksten willen  vakbonden en werkgevers een flinke rem op de stijging van de AOW-leeftijd zetten. In het plan wordt voorgesteld om de AOW-leeftijd pas in 2025 te verhogen naar 67 jaar. Dat is vier jaar later dan nu het geval is.

Ook willen bonden en werkgevers dat de stijging van de AOW-leeftijd vanaf 2022 niet meer 1-op-1 wordt gekoppeld aan de levensverwachting. Nu is het zo dat stijging van de levensverwachting van een jaar betekent dat iemand een jaar langer moet doorwerken. De onderhandelaars willen dat het extra jaar wordt verdeeld tussen werk en pensioen.

Het betreft nog slechts conceptteksten en in de wandelgangen is al duidelijk geworden dat de leden van de Sociaal-Economische Raad en de heer Koolmees,  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, niet zonder slag of stoot hun  handtekening bij het kruisje zullen zetten.

Kortom het blijft onduidelijk wat de definitieve tekst van het pensioenakkoord gaat worden.

Prinsjesdag

Binnenkort is het Prinsjesdag en dat betekent dat de Regering haar plannen voor de (nabije) toekomst zal onthullen. Pensioenen en AOW zullen daar zo vermoed ik zeker een onderdeel van uitmaken.

Op 8 setember a.s. organiseert de FNV een protestdemonstratie. Deelnemers lopen vanaf het Beursplein een korte route door het centrum van Amsterdam.

Programma
12:00 uur Opening door Algemeen Bestuur FNV op Beursplein Amsterdam
12:10 – 12:40 Podiumprogramma met verhalen en politici
12:40 – 13:00 Opstellen
13:00 – 13:45 Mars door Amsterdam
13:45 – 14:00 Terugkomst en afsluiting

De FNV wil in dat kader dat iedereen op tijd kan stoppen met werken, en dan kan rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Concreet betekent dat aldus de FNV:

  1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 en schrap de fiscale boete op eerder stoppen
  2. Regel indexatie voor elke generatie
  3. Bied een pensioen voor iedereen, ook flexkrachten en ZZP-ers