U bent het niet eens met het besluit dat door de overheid als uw werkgever wordt genomen.

U heeft zelfs het gevoel dat de overheid (bv. het ministerie, de provincie of de gemeente) waar u werkzaam bent, u onrecht aandoet.

Onderstaand enkele voorbeelden van besluiten die door uw werkgever kunnen zijn genomen:

 • het besluit dat aan u geen schadevergoeding wordt toegekend
 • het besluit dat u plichtsverzuim wordt verweten
 • het besluit dat een toelage niet (meer) aan u wordt verstrekt
 • het besluit dat u niet wordt meegenomen in de selectieronde voor een functie
 • het besluit dat u ineens van uw functie wordt gehaald
 • het besluit dat een Verklaring Geen Bezwaar wordt geweigerd
 • het besluit dat u ernstige tekortkomingen in de vervulling van uw functie wordt verweten
 • het besluit dat u niet in aanmerking komt voor een (vervolg)opleiding

In het bestuursrecht staan de regels waar uw werkgever als overheid (ook wel bestuursorgaan genoemd) zich aan moet houden bij het nemen van zo’n besluit. lees meer

De vraag is of in uw geval uw diensthoofd of de afdeling/eenheid waartoe u behoort zich aan die regels heeft gehouden.

 

[slideshow_deploy id=’1300′]

 

Wees verzekerd van uw recht

De overheid (ook wel bekend als het bestuursorgaan) kan tegen u als werknemer een besluit nemen die sterke invloed kan hebben op uw baan en/of uw carrière bij de overheid en dus op de toekomst van u en eventueel uw gezin. Ook kan een negatief besluit grote financiële consequenties hebben.

Als u zoiets overkomt  – en dat weten we uit ervaring – is haast geboden. Wacht niet maar kom tot actie en neem vrijblijvend contact met ons op.

 

Uw belang is onze inzet

In al onze activiteiten staat uw belang voorop, waarbij wij alles in het werk zullen stellen om het besluit ongedaan te maken..

Onze activiteiten kunnen onder andere zijn:

– het opstellen van een bezwaarschrift

– namens u het woord voeren bij de hoorzitting

– het eventueel opstellen van een beroepsschrift

– een reactie op de stukken van het bestuursorgaan

– namens u het woord voeren bij de Rechtbank of de Centrale Raad

 

[slideshow_deploy id=’1257′]

 

Los van bovenstaande juridische procedures kunnen wij in overleg met u en afhankelijk van de zaak ook andere activiteiten ontplooien t.w

 • bemiddeling tussen u en uw werkgever
 • de zaak voorleggen aan de Nationale ombudsman
 • in de media (TV, radio, krant) of de politiek aandacht vragen voor uw specifieke situatie

 

Hét betaalbaar juridisch alternatief

Kortom al onze activiteiten zijn erop gericht om voor een betaalbaar tarief uw recht te halen zodat het besluit wordt ingetrokken.

Vergeet niet dat indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard een groot deel van de gemaakte kosten kunnen worden verhaald. Mocht de overheid in de beslissing op bezwaar  traag reageren dan zetten wij een procedure in werking waarbij de overheid wordt gedwongen om aan u een dwangsom (tot maximaal 1260 euro) te betalen.