Als u te maken krijgt met de politie dan is dat veelal omdat u verdacht wordt dat u een strafbaar feit heeft begaan. Indien dat gebeurt – en dat weten we uit ervaring – is haast geboden. Wacht niet maar kom snel tot actie en neem contact met ons op, want de eerste 24 uur zijn cruciaal. .

In het Wetboek van Strafrecht staan de strafbare feiten beschreven. Zo kan er bij een strafbaar feit sprake zijn van óf een overtreding óf van een misdrijf.

Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals verkeersovertredingen bv te hard rijden, wildplassen, vandalisme, openbare dronkenschap. Voor deze overtredingen hoeft u niet altijd voor de rechter te komen. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord. De straffen voor overtredingen zijn en dat is logisch veelal ook lager dan de straffen bij een misdrijf.

Hoe nu verder? Immers, voorkomen moet worden dat u een straf krijgt terwijl u onschuldig bent of een zware straf krijgt terwijl u feitelijk niets kan worden verweten.

 

[slideshow_deploy id=’1126′]

 

Wees verzekerd van uw recht

Als er sprake is van een strafbaar feit dan zal het Openbaar Ministerie er werk van maken.

Er zijn dan diverse opties denkbaar:

 • het Openbaar Ministerie trekt de zaak in (‘seponeren’) omdat er geen enkel bewijs is of het bewijs flinterdun is.
 • het Openbaar Ministerie legt u een geldboete op (veelal bij verkeersovertredingen).
 • het Openbaar Ministerie doet u een schikkingsvoorstel. Indien u instemt (veelal een geldboete) dan komt de zaak niet voor de rechter.
 • het Openbaar ministerie legt de zaak voor aan de rechter en u moet dan voor de rechter komen.

Als de rechter u een straf oplegt dan heeft dat tot gevolg dat u een strafblad krijgt. Zo’n strafblad wordt voor een lange tijd bewaard. Is het een overtreding dan is dat meestal 5 jaar; bij een misdrijf gelden verschillende bewaartermijnen maar in elk geval 20 jaar of langer.

Een strafblad kan weer van invloed zijn op uw baan en/of uw carrière of uw sollicitatie. En daarmee dus op de toekomst van u en – indien aanwezig – uw gezin.

Los van de procedure bij de strafrechter kan de overheidsinstantie (bv. het ministerie, de provincie, de gemeente) waar u werkzaam bent zelf namelijk ook maatregelen nemen. Uw werkgever kan menen dat u zich niet als een goed ambtenaar heeft gedragen.  Er kan dan ook een procedure worden opgestart waarbij afhankelijk van het strafbare feit de werkgever u een besluit tot schorsing of zelfs ontslag kan toesturen. Zo’n besluit valt onder het bestuursrecht.

 

Uw belang is onze inzet

In al onze activiteiten staat uw belang voorop.

Het is onze taak

 • U voor te lichten of er sprake is van een misdrijf of overtreding, en welke invloed dit heeft op uw zaak.
 • Eventuele andere bewijsstukken veilig te stellen
 • Samen met u te bezien of er feiten en/of omstandigheden zijn die mogelijk bij de rechter naar voren moeten worden gebracht zodat de rechter bij de strafmaat daar rekening mee kan houden.
 • De zitting bij de rechtbank met u voor te bereiden.

Los van bovenstaande juridische procedures kunnen wij in overleg met u en afhankelijk van de zaak ook andere activiteiten ontplooien t.w

 • bezien of de Officier van Justitie bereid is tot een transactie. Een transactie is een boete. Indien u de boete betaalt zal de officier afzien van een verdere vervolging.
 • in de media (TV, radio, krant) of bij de politiek aandacht vragen voor uw specifieke situatie
 • in contact treden met uw werkgever teneinde te voorkomen dat uw werkgever voorbarige conclusies gaat trekken omdat hij niet het hele dossier van de politie kent.

Kortom al onze activiteiten zijn erop gericht om uw zaak maximaal te verdedigen zodat uw recht is verzekerd.

 

[slideshow_deploy id=’1315′]

 

Hét betaalbaar juridisch alternatief

Door een scherp uurtarief zijn wij in staat om onze diensten gedurende het gehele traject voor u betaalbaar te houden. Juist bij de strafrechter staan er veel belangen op het spel. Als u al meent in uw recht te staan of vreest voor uw baan dan moet u de kosten niet bepalend laten zijn of u de strijd al dan niet aan wilt gaan.

Ook indien u verdacht wordt van een strafbaar feit kunnen wij indien u volledig bent vrijgesproken, kosten terugvragen. Door ons wordt een verzoek ingediend om kosten (bv. reis- en verblijfkosten, kosten rechtsbijstand) vergoed te krijgen.

Let wel: U bent op geen enkele wijze verplicht om een advocaat bij een strafzaak in te schakelen. Voor 80% van de strafzaken heeft u zelfs geen advocaat nodig en kunt u het met uw eigen kracht én onze steun helemaal zelf.

Daarom zijn wij een goed alternatief voor een advocatenkantoor. Het enige verschil tussen ons en een advocatenkantoor is dat  een advocaat aanwezig mag zijn tijdens uw verhoor bij de politie en het verhoor van de getuigen. Namens u kan een advocaat tijdens de zitting het woord voeren.

Bespreek met ons vrijblijvend wat voor u het beste is. Vaak zult u in dat gesprek erachter komen dat wij een goed en beter betaalbaar alternatief zijn. Tegelijkertijd staan wij u ook terzijde als uw werkgever op basis van het vermoeden van strafbare feiten een voor u negatief besluit neemt bv. schorsing of ontslag.

Maar zoals eerder aangegeven uw belang staat bij ons voorop. Indien in uw specifieke zaak een advocaat een betere keuze is dan zullen wij niet aarzelen om u dat advies te geven.