U heeft een verzoek bij de overheid (gemeente, provincie, ministerie) ingediend en ontvangt een negatief besluit.

U bent het niet eens en u heeft zelfs het gevoel dat u door diezelfde overheid (bv een ministerie, provincie of gemeente) onrecht wordt aangedaan.

Onderstaand enkele voorbeelden van besluiten die namens de overheid kunnen worden genomen:

  • het besluit dat geen aansprakelijkheid door het overheidsorgaan wordt erkend
  • het besluit dat de gemeente de door u aangegeven erfgrens niet accepteert.
  • het besluit dat een specifieke toeslag niet aan u wordt verstrekt

In het bestuursrecht staan de regels waar het bestuursorgaan zich aan moet houden bij het nemen van zo’n besluit.

De vraag is of in uw geval de overheid zich aan die regels heeft gehouden.

 

[slideshow_deploy id=’1257′]

 

Wees verzekerd van uw recht

Het bestuursorgaan kan een besluit nemen die sterke invloed kan hebben op de situatie van uw bedrijf of u als persoon maar – indien aanwezig – ook op die van uw gezinsleden.

Als u zoiets overkomt  – en dat weten we uit ervaring – is haast geboden. Wacht niet maar kom tot actie en neem direct contact met ons op.

 

Uw belang is onze inzet

In al onze activiteiten staat uw belang voorop, waarbij wij alles in het werk zullen stellen om het besluit van het overheidsorgaan ongedaan te maken..

Onze activiteiten kunnen onder andere zijn:

– het opstellen van een bezwaarschrift

– namens u het woord voeren bij de hoorzitting

– het eventueel opstellen van een beroepsschrift

– een reactie op de stukken van het bestuursorgaan

– namens u het woord voeren bij de Rechtbank

 

Los van bovenstaande juridische procedures kunnen wij in overleg met u en afhankelijk van de zaak ook andere activiteiten ontplooien t.w

  • bemiddeling tussen u en het bestuursorgaan
  • de zaak voorleggen aan de Nationale ombudsman
  • in de media (TV, radio, krant) of bij de politiek aandacht vragen voor uw specifieke situatie

 

[slideshow_deploy id=’1338′]

Kortom al onze activiteiten zijn erop gericht om uw recht te halen zodat het besluit wordt ingetrokken en/of aangepast