Militairen hebben zeer waarschijnlijk jarenlang teveel opslagpremie betaald. Met dat bericht heeft de luitenant-kolonel Paul Eijkelenkamp Defensie en de bonden echt wakker geschud. Defensie wist het mogelijk maar hield wijselijk de kaken op elkaar. De bonden zijn óf ingepakt door Defensie óf hebben te weinig pensioenexpertise.

In elk geval moet na Loek van de Heuvel die het AOW-gat grotendeels heeft gedicht wederom een individu in de persoon van Paul Eijkelenkamp het grote defensieapparaat en de bonden tot de orde roepen.  Volgens hem hebben militairen als gevolg van de zogenaamde koppelafspraak sinds 2004 teveel opslagpremie voor hun ouderdomspensioen moeten betalen.

Op dit moment worden zijn bevindingen getoetst door een deskundige op het gebied van pensioenen. Voorts heeft Paul Eijkelenkamp een beroep gedaan op de Wet Openbaarheid van Bestuur en aan Defensie om aanvullende informatie gevraagd teneinde zijn bevindingen nader te onderbouwen.

Onze service: wij verzenden uw stuitingsbrief

Omdat al deze activiteiten (advies en ontvangst van de documenten) zeker nog enkele maanden gaat duren heeft in elk geval de FNV-vakbond AFMP haar leden nu aangeraden om niet te wachten met het versturen van de stuitingsbrief. Met zo’n stuitingsbrief stelt u alvast uw rechten veilig. Zodra meer duidelijk is in hoeverre Defensie en het ABP daadwerkelijk teveel hebben ingehouden kunnen nadere acties worden genomen maar dan is de datum van de brief het vertrekpunt.

AFMP leden kunnen via hun eigen AFMP vakbond de stuitingsbrief (laten) versturen. Voor meer informatie zie de website van de AFMP (klik hier) . De andere bonden geven slechts een modelbrief op hun website maar bieden geen service om de brief naar Defensie én het ABP te versturen.

Mocht u militair zijn en geen AFMP-lid dan kunt u uw brief enkel deze week nog via ons laten versturen.

Wat moet u doen?

Afhankelijk van uw eigen situatie zijn er verschillende modelbrieven beschikbaar t.w.

  • Een voorbeeldbestand voor actief dienenden vindt u HIER
  • Een voorbeeldbestand voor UGM’ers vindt u HIER.
  • Een voorbeeldbestand voor gepensioneerden vindt u HIER.

Onderteken, scan en mail

  • Vul de ontbrekende gegevens in (naam, adres, klantnummer ABP evt Peoplesoftnummer/rnr)
  • Druk het formulier af en onderteken het formulier
  • Scan het formulier in een pdf-formaat
  • Stuur het ondertekende formulier (pdf-formaat) naar nieuwsbrief@skipspringer.nl

Wij dragen zorg dat uiterlijk 7 september 2018 de stuitingsbrieven met een aanbiedingsbrief naar Defensie én het ABP per aangetekende post worden gestuurd.

Als bewijs van de verzending ontvangt u per mail het verzendbewijs aan Defensie en het ABP.

Let wel: deze gratis dienstverlening loopt tot 6 september 2018 23.59 uur. 

Daarna kunt u altijd zelf de stuitingsbrieven naar Defensie en het ABP sturen.

Power by Numbers

Met de Facebook-groep (klik hier) Power by Numbers informeert Paul Eijkelenkamp zijn ‘leden’ over de voortgang van zijn activiteiten alsmede zijn bevindingen.

Een echte aanrader als u als militair geïnformeerd wilt blijven over dit dossier.

In de afgelopen periode heeft Paul Eijkelenkamp enkele zeer interessante artikelen op zijn facebook-pagina gezet.

Artikel: Update pensioenpremie opslagen en de achterbanraadpleging nieuwe pensioenstelsel (klik hier)

In dit artikel geeft Paul Eijkelenkamp een uiteenzetting wat u als militair bent misgelopen aan premie. Tevens geeft hij in het artikel aan dat er contacten zijn met de HDP en dat er een WOB-verzoek is ingediend om extra documenten boven tafel te krijgen.

Artikel: Toenemende backservice pensioenpremie op militairen afgewenteld (klik hier)

In dit artikel gaat Paul Eijkelenkamp nader in op de zogenaande ‘backservicekosten’. Dat zijn kosten die gemoeid zijn met het extra inkopen van pensioen bij loonsverhoging, periodieken en bevorderingen. Er is in de jaren voor 2001 (toen we nog niet bij het ABP zaten) vanwege een lager salarisniveau minder premie betaald en dus te weinig pensioen opgebouwd.

Artikel: De heimelijke operatie ‘tariefstijging pensioenpremie 2006’ (klik hier)

In dit artikel gaat Paul Eijkelenkamp in op de onterechte en (vooralsnog) heimelijke omvorming van de aparte opslag van 2004 en 2005 in een structurele opslag op de pensioenpremie. Deze opslag is opgenomen in de reguliere pensioenpremie van de loonstrook vanaf 2006 elk jaar weer.

Artikel: Krimp en vacatures leiden ook tot extra pensioenpremie voor militairen (klik hier)

In dit artikel gaat Paul Eijkelenkamp nader in op het effect van de vacatures voor de pensioenpremietarieven van de achterblijvende militairen.

Artikel: Waar kan defensie de financiering zoeken? (klik hier)

In dit artikel doet Paul Eijkelenkamp voorstellen om de teveel betaalde opslagpremies binnen de begroting te financieren.

Brief aan Defensie (klik hier)

In de brief aan Defensie legt Paul Eijkelenkamp de problematiek aan Defensie voor waarbij hij aan de hand van cijfers en tabellen aantoont dat militairen teveel opslagpremie hebben betaald.