Als u te maken krijgt met de politie of de Koninklijke Marechaussee dan is dat veelal omdat u verdacht wordt van een strafbaar feit. U wordt ergens van verdacht, maar dat wil niet zeggen dat u het daadwerkelijk heeft gedaan óf dat u daarvoor gestraft moet worden.

Zodra u aangeeft dat u militair bent draagt de politie de zaak direct over naar de Koninklijke Marechaussee.

Indien de Koninklijke Marechaussee u wilt verhoren – en dat weten we uit ervaring – is haast geboden. Wacht niet tot de volgende dag maar kom snel tot actie en neem contact met ons op. Juist de eerste 24 uur zijn zeer cruciaal voor het verdere verloop van het proces.

U wordt verdacht van een strafbaar feit. In o.a. het Wetboek van Militair Strafrecht staan de strafbare feiten beschreven. Zo kan er bij een strafbaar feit sprake zijn van óf een overtreding óf van een misdrijf.

Overtredingen zijn lichte strafbare feiten, zoals verkeersovertredingen bv te hard rijden, wildplassen, vandalisme, openbare dronkenschap. Voor deze overtredingen hoeft u niet altijd voor de rechter te komen. Misdrijven zijn ernstigere strafbare feiten, zoals de handel in drugs, diefstal of moord. De straffen voor overtredingen zijn en dat is logisch veelal ook lager dan de straffen bij een misdrijf.

 

[slideshow_deploy id=’1246′]

 

Wees verzekerd van uw recht

Als er sprake is van een strafbaar feit dan zal het Openbaar Ministerie in Arnhem er werk van maken. Militairen moeten namelijk altijd in Arnhem voor de rechter verschijnen.

Naar aanleiding van het onderzoek van de Marechaussee zijn er enkele mogelijkheden

– Het Openbaar Ministerie besluit om de zaak niet door te zetten (‘geseponeerd’) omdat er te weinig bewijs is of er is voldoende bewijs dat u vrij pleit

– u krijgt een geldboete

– aan u wordt een schikkingsvoorstel gedaan, waarbij u veelal een bedrag moet betalen waarmee een gang naar de rechter wordt voorkomen

– u moet in persoon voor de rechter in Arnhem verschijnen.

Als de rechter u een straf oplegt dan heeft dat tot gevolg dat u een strafblad krijgt. Zo’n strafblad wordt voor een lange tijd bewaard. Is het een overtreding dan is dat meestal 5 jaar; bij een misdrijf gelden verschillende bewaartermijnen maar in elk geval 20 jaar of langer.

Een strafblad kan weer van invloed zijn op uw carrière binnen Defensie of uw sollicitatie voor functies buiten Defensie. En daarmee heeft zo’n straf ook invloed op de toekomst van u en – indien aanwezig – uw gezin.

De procedure bij de strafrechter in Arnhem is een verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Defensie als werkgever kan zelf ook maatregelen tegen u nemen. Door uw gedrag kunt u bijvoorbeeld het aanzien van de militair of Defensie ernstig hebben geschaad. Defensie of uw commandant kunnen daarom menen dat u zich niet als een goed militair heeft gedragen.  In zo’n geval kan een procedure worden opgestart waarbij afhankelijk van het strafbare feit Defensie u een besluit tot schorsing of zelfs ontslag kan toesturen.

Zo’n besluit valt onder het bestuursrecht. Lees meer over bestuursrecht .

Kortom, ook als u meent onschuldig te zijn is het toch goed om snel actie te ondernemen. Neem daarom direct contact met ons op om erger te voorkomen.

 

Uw belang is onze inzet

In al onze activiteiten staat uw belang voorop.

Het is onze taak

  • U voor te lichten of er sprake is van een misdrijf of overtreding, en welke invloed dit heeft op uw zaak.
  • Eventuele andere bewijsstukken veilig te stellen
  • Samen met u te bezien of er feiten en/of omstandigheden zijn die mogelijk bij de rechter naar voren moeten worden gebracht zodat de rechter bij de strafmaat daar rekening mee kan houden.
  • De zitting bij de rechtbank met u voor te bereiden.

Los van bovenstaande juridische procedures kunnen wij in overleg met u en afhankelijk van de zaak ook andere activiteiten ontplooien t.w

  • bezien of de Officier van Justitie bereid is tot een transactie bv een boete. Indien u de boete betaalt zal de officier afzien van een verdere vervolging.
  • in de media (TV, radio, krant) aandacht vragen voor uw specifieke situatie
  • in contact treden met Defensie teneinde te voorkomen dat Defensie voorbarige conclusies gaat trekken omdat Defensie niet het hele dossier van de Koninklijke Marechaussee kent.

Kortom al onze activiteiten zijn erop gericht om uw zaak maximaal te verdedigen zodat uw recht is verzekerd.

 

[slideshow_deploy id=’1292′]

 

Hét betaalbaar juridisch alternatief

Als u al meent in uw recht te staan dan moet u de kosten niet bepalend laten zijn om de strijd al dan niet aan te gaan. Vergeet niet dat een straf door de rechter opgelegd ook ernstige consequenties kan hebben voor baan bij Defensie. Door een scherp uurtarief zijn wij in staat om onze diensten gedurende het gehele traject voor u betaalbaar te houden.

Ook bij strafbare feiten kunnen wij indien u volledig bent vrijgesproken, kosten terugvragen. Door ons wordt in zo’n geval een verzoek ingediend om kosten (bv. reis- en verblijfkosten, kosten rechtsbijstand) vergoed te krijgen.

Let wel: U bent op geen enkele wijze verplicht een advocaat bij een strafzaak in te schakelen. Voor 80% van de strafzaken heeft u zelfs geen advocaat nodig en kunt u het met uw eigen kracht én onze steun helemaal zelf.

Wij zijn daarom een goed alternatief voor een advocatenkantoor. Het enige verschil tussen ons en een advocatenkantoor is dat  een advocaat aanwezig mag zijn tijdens uw verhoor bij de KMar en het verhoor van de getuigen. Namens u kan een advocaat tijdens de zitting het woord voeren.

Bespreek met ons vrijblijvend wat voor u het beste is. Vaak zult u in dat gesprek erachter komen dat wij een goed en beter betaalbaar alternatief zijn. Tegelijkertijd staan wij u ook terzijde als Defensie op basis van het vermoeden van strafbare feiten een voor u negatief besluit neemt bv. schorsing of ontslag.

Voor ons staat altijd uw belang voorop. Dat kan soms betekenen dat wij in gezamenlijk overleg u toch adviseren om een duurdere advocaat in de arm te nemen.