defensiepersoneel moet rechten zeker stellen

 

Stel uw rechten veilig nu het nog kan!!!!!

 

Vele voormalige defensiemedewerk(st)ers hebben hun rechten veiliggesteld door aan Defensie met een brief te vragen om de uitkering/het wachtgeld te laten aansluiten op de AOW-leeftijd. Defensie heeft dit geweigerd waarna zij (zowel burgermedewerk(st)ers als militairen) in (hoger) beroep zijn gegaan en zij hebben hun rechtszaak gewonnen.

Ook zij die zeer binnenkort in het kader van het Sociaal Beleidskader met ontslag gaan of als militair met FLO gaan kunnen bezwaar maken tegen de brief waarin staat dat hun uitkering op de leeftijd van 65 jaar stopt.

Nota Bene: dat moet binnen 6 weken na de datum van de ontslagbrief.

Mede door al deze activiteiten heeft Centrale Raad van Beroep op 18 juli 2016 en  de Rechtbank Den Haag op 6 oktober 2016 Defensie in het ongelijk gesteld.

Defensie maakt aldus deze uitspraken een verboden onderscheid op grond van leeftijd. De rechters zijn van mening dat de uitkering/het wachtgeld moet aansluiten op de AOW-leeftijd.

Op basis van die uitspraken moet Defensie nieuwe besluiten nemen, maar onduidelijk is welke koniijn Defensie uit de hoed tovert.

 

Waarom moet ik mijn rechten veiligstellen? 

Natuurlijk kunt u wachten totdat Defensie (mogelijk in samenspraak) met de bonden een passende oplossing heeft gevonden.

Probleem is dat

 • dit (heel) lang kan duren en
 • dan onbekend is óf en welke maatregelen exact worden genomen
 • onbekend is wanneer die maatregel ingaat en wie daartoe behoren

Voor sommigen kan het dan al te laat zijn als zij zeer binnenkort 65 jaar worden en moeten beslissen of ze al dan niet hun pensioen moeten aanspreken.  U bent dan te sterk afhankelijk van anderen terwijl het om uw eigen rechten gaat. Voor de kosten hoeft u het niet te laten.

Daarom neem het heft in eigen handen en stel nu uw rechten veilig.

 

Voor wie is het bedoeld? 

Vier groepen komen daar in elk geval voor in aanmerking t.w.

 • ex-defensiemedewerk(st)ers die momenteel op basis van het SBK wachtgeld of een uitkering ontvangen
 • defensiemedewerk(st)ers die op korte termijn met ontslag gaan en op basis van het SBK wachtgeld of een uitkering ontvangen
 • UGM militairen die met FLO zijn en een UGM-uitkering ontvangen.
 • Militairen die zeer binnenkort met FLO-ontslag gaan en daarna een UGM-uitkering ontvangen.
 • partners van overleden militairen die een partnerpensioen via het ABP hebben en binnenkort 65 jaar worden

 

Bij twee andere groepen zullen ons maximaal inspannen om hun rechten te behalen t.w.

 • oud-defensiemedewerk(st)ers boven de 65 jaar die te maken hebben met een zeer grote inkomstenterugval omdat ze naast hun pensioen niet een volledige AOW genieten doch een voorlopige tegemoetkoming
 • partners van overleden defensiemedewerk(st)ers die een nabestaandenpensioen genieten die stopt als zij 65 jaar zijn terwijl zij dan nog geen AOW hebben.

Behoort u tot deze groepen neem dan vrijblijvend contact met ons op., maar wacht niet te lang

 

Welke documenten moet ik sturen?

Graag willen we onderstaande documenten van u hebben:

bij overtolligheid in het kader van SBK:

 • bevestigingsbrief van KPMG of WW-plus dat u ontslagen bent en die rondom uw ontslagdatum aan u is gestuurd. Daarin staat de ingangsdatum en de hoogte van uitkering alsmede wanneer de uitkering eindigt

bij ontslag ivm UGM/FLO (alleen militairen)

 • bevestigingsbrief van het ABP dat u ontslagen bent en die rondom uw ontslagdatum aan u is gestuurd. Daarin staat de ingangsdatum en de hoogte van uitkering alsmede wanneer de uitkering eindigt

Mocht u bovenstaande documenten niet meer in uw bezit hebben geef dan in elk geval uw ontslag- en geboortedatum door.

U kunt de documenten sturen naar: info@skipspringer.nl

 

Wat zijn de kosten? 

Skip Springer Advies kan tegen een gering bedrag van € 45,00 (all-in) uw rechten veilig stellen. De rekening wordt gestuurd zodra de stukken naar Defensie zijn gestuurd.

 

Wat doet u voor dit bedrag?

Op basis van uw documenten stuur ik namens u een aangetekende brief naar Defensie om aan Defensie te verzoeken om uw uitkering aan te laten sluiten op uw AOW-leeftijd.

Daarna bewaak ik de briefwisseling met Defensie alsmede uw rechten gedurende het gehele proces. Voorts hou ik u regelmatig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Mocht Defensie uw verzoek afwijzen dan treed ik met u in overleg over de eventuele vervolgstappen. Het belangrijkste is evenwel dat u uw rechten claimt.

 

Wanneer moet ik mijn rechten veiligstellen? 

Nu de rechters Defensie in het ongelijk hebben gesteld is het raadzaam om zelf snel en direct actie te nemen: “het ijzer smeden als het heet is“.

Voorts is nu ook duidelijk wat het eindbod van Defensie is:

 • bij burgers: na 65 jaar geen recht op wachtgeld, pensioen (op eigen kosten) naar voren halen en volledige vergoeding van de AOW. Let wel u betaalt wel AOW-premie over uw naar voren gehaalde pensioen.
 • bij militairen: na 65 jaar geen recht op UGW, pensioen wordt uitgekeerd en een volledige vergoeding van de AOW. Let wel u betaalt wel AOW-premie over uw pensioen.

Via juridische procedures kunt u alsnog uw gelijk proberen te halen waarbij u twee opties heeft:

 • uw uitkering aan laten sluiten op de AOW-leeftijd
 • compensatie voor de AOW-premie op het pensioen gedurende de periode van 65 jaar tot aan uw AOW-leeftijd.

Ook personeel dat binnenkort met ontslag gaat (FLO/SBK) en al een brief heeft gekregen moet binnen 6 weken bezwaar maken.  Let wel: de datum op de brief is daarbij bepalend.

 

Stuur uw gegevens via het contactformulier naar ons toe. Klik hier.   U kunt ook mailen naar: info@skipspringer.nl

 

Tenslotte stellen wij het op prijs als u deze pagina met andere (oud-)defensiemedewerk(st)ers via sociale media deelt om hen te wijzen op de betaalbare service die door ons aangeboden wordt.

 

U kunt deze pagina ‘liken’.