Onderstaand de laatste stand van zaken ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden bij Defensie

Op 20 augustus 2018 waren de bonden en Defensie tot een principe- akkoord gekomen. De meeste bonden boden dit akkoord neutraal aan de achterban aan.

Defensie besteedde ruim aandacht aan dit akkoord. Op de website van Defensie werd het voorlopige akkoord breed uitgemeten.

In oktober 2018 hebben de bonden namens de Centrales voor Overheidspersoneel het akkoord afgewezen. De achterban vond het loonbod in vergelijking met andere sectoren te laag en de pensioenregeling voor militairen had teveel mitsen en maren.

De bonden hebben daarna mede door het gedrag van Defensie het overleg zelfs opgeschort omdat een fatsoenlijk overleg niet mogelijk was. Het bekende ‘dode paard’ was ook hier van toepassing. Defensie wilde niet bewegen of beter gezegd kon niet bewegen want het ministerie van Financiën en Sociale Zaken en Werkgelegenheid kijken met argusogen mee.

Op 6 mei 2019 hebben de bonden (muv de ACOM) een inzetbrief naar Defensie gestuurd.

De bonden willen over de looptijd van 1 oktober 2018 tot en met 31 december 2020 (klik hier)

 • Een structurele verhoging van het primaire loon (8,5%) zodat het koopkrachtverlies eindelijk wordt gecompenseerd;
 • Eindejaarsuitkering naar 8,33% (een echte 13e maand);
 • Aanpassing van het loongebouw van militairen mede in relatie tot de pensioenregeling;
 • Aanpassing van de pensioenregeling waarbij passende en concrete compenserende maatregelen worden geboden;
 • Een marktconforme toeslag voor werken op onregelmatige tijden (TOD);
 • Een Sociaal Beleidskader dat volledig is ingebed in de bestaande rechtspositiereglementen;
 • Het keuzemoment voor de militair om te kiezen voor de oude of nieuwe diensteinderegeling op te schuiven tot 3 jaar voor het tijdstip dat de militair volgens de oude diensteinderegeling met FLO zou gaan;
 • Meer duidelijkheid bieden of de militair met het flexibel personeelssysteem in de organisatie mag blijven of niet. De huidige onduidelijkheid vergroot namelijk de voortijdige uitstroom
 • Uitbreiding van het zogenaamde cafetaria model;
 • Aanpassing van het loonschalen voor burgers door een extra periodiek per 1 januari 2019 toe te kennen. Indien reeds op het maximum dan een uitloop toelage van 50 euro per maand;
 • Persoonlijk opleidingsbudget burgerpersoneel.

Op 14 mei 2019 kwam Defensie met een eigen inzetbrief (klik hier).

In de brief schrijft Defensie dat een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket moet nu een hoger inkomen opleveren en een goed pensioen bieden voor later. Dit pakket moet tevens zekerheid geven als het gaat om de eigen loopbaan en rekening houden met de balans werk-privé.

Kort samengevat geeft Defensie 4 P’s aan t.w.:

 • Poen
 • Perspectief
 • Privé
 • Pensioen.

In de brief vult Defensie ‘de vier P’s’ verder in.

Door Paul Eijkelenkamp is een goede analyse gemaakt van de inzetbrief van Defensie sec en in vergelijking met de andere sectoren. Klik hier voor deze analyse.

Allerlaatste ontwikkelingen
Defensie krijgt aldus de Voorjaarsnota er extra geld bij. Klik hier voor het persbericht van 27 mei 2019

De bonden hebben het aanbod van Defensie geaccepteerd om vandaag 27 mei 2019 bij elkaar te komen teneinde de wederzijdse standpunten te bespreken.