In overleg met uw advocaat/raadsman kunt u bezien of uw uw leidinggevende op de hoogte moet stellen van de aanhouding. U kunt dan ook afstemmen wat u precies tegen hem/haar verteld.

De leidinggevende vervult immers een dubbelfunctie. Aan de ene kant is hij de persoon die u met raad en daad kan bijstaan maar diezelfde leidinggevende kan u ook schorsen en voordragen voor ontslag.

Kortom overleg goed met uw raadsman wat u hem/haar vertelt. U kunt in elk geval de feitelijke informatie zeggen, namelijk dat u bent aangehouden door de politie of de KMar en dat er een onderzoek plaatsvindt.

Mocht de leidinggevende meer willen weten dan kunt u hem altijd naar de politie/KMar verwijzen.

 

Ga terug naar het overzicht van de 10 regels

Ga naar regel 10