Soms zit er veel tijd tussen het opmaken van het proces-verbaal en de uiteindelijke zitting.

Voor u is van belang dat al maar dan ook al het bewijs binnen zo’n kort mogelijke termijn wordt verzameld.. Met name bewijs dat ontlastend voor u is. Als later ineens blijkt dat bepaalde gegevens (bijvoorbeeld getuigenverklaringen, emails, toegangsregisters) die u mogelijk zouden kunnen vrijpleiten nog niet in het dossier zitten dan is het vaak lastig zo niet onmogelijk om die gegevens later alsnog boven tafel te krijgen.

Zo heb ik een cliënt gehad die werd verdacht van ‘stalking’. Een vrouw had een aanklacht tegen hem ingediend en haar gsm aan de KMar ter beschikking gesteld. Op haar gsm stonden alleen de sms’jes die hij naar haar had toegestuurd. De sms’jes die zij naar hem had gestuurd ontbraken. De KMar had namelijk echter enkel haar gsm doorgelicht en nagelaten ook de gsm van mijn cliënt te onderzoeken. Juist op die gsm stonden ontlastende sms’jes van haar. Helaas werd ik als raadsman te laat benaderd en waren die sms’jes al verwijderd.

 

 

Ga terug naar het overzicht van de 10 regels

Ga naar regel 9