Indien u wilt dat uw belangen optimaal gediend worden is het voor u noodzakelijk dat u een raadsman/advocaat naast uw zijde heeft en wel zo snel mogelijk.

Militairen

Militairen hebben de mogelijkheid om zich te laten bijstaan door een officier-raadsman. Bij een licht en/of eenvoudig vergrijp of strafbaar feit kan voor de militair ook een officier-raadsman volstaan. Op intranet staat een overzicht van militairen die als officieren-raadsman bij de krijgsmacht optreden. Bij een zwaar vergrijp is een advocaat aan te raden.

Voor militairen kunnen wij bij eenvoudige zaken u bij de militaire rechtbank te Arnhem bijstaan.

 

Overige (rijks)ambtenaren

Overige ambtenaren moeten altijd worden altijd bijgestaan door een advocaat.

Zoals eerder aangegeven: de eerste uren van het verhoor zijn niet alleen cruciaal voor de opsporingsambtenaren, maar ook voor u als verdachte. Zo’n raadsman (advocaat of officier-raadsman) kent de klappen van de zweep en kan u adequaat informeren, coachen en u desnoods telefonisch ondersteunen in het strafproces.

Tijdens zo’n eerste verhoor kan de advocaat toezien op een correcte gang van zaken. De invloed van de advocaat op het verhoor zelf is beperkt want de opsporingsambtenaren stellen de vragen maar de advocaat kan in elk geval tijdens het verhoor ingrijpen indien er ongeoorloofde druk op u wordt uitgeoefend. Ook kan de advocaat u bijvoorbeeld adviseren om helemaal niets meer tegen de opsporingsambtenaren te zeggen.

Tevens heeft u een extra getuige die bij het gesprek aanwezig is. Indien de raadsman of advocaat niet direct beschikbaar is dan treedt automatisch regel 2 “zeg niets” in werking.

 

Ga terug naar het overzicht van de regels

Ga naar regel 5