De Publieke sector roert zich momenteel. Politie, leerkrachten, personeel in de verzorging hebben hun spandoeken al van zolder gehaald. Een grote manifestatie op 2 oktober a.s. wordt voorbereid.

Politie in actie!!

De politiebonden zijn helemaal in de ACTIE-modus

Werkzaamheden bij de politie worden als ‘zwaar’ tot “zeer zwaar’ gekenschetst. Toch is hun ontslagleeftijd gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Reden voor de vier politiebonden om op 8 september jl. aandacht te vragen voor het ontslag- en pensioendossier van het politiepersoneel.

Op de website van de Nederlandse Politiebond (klik hier)  valt voorts te lezen dat de politie van vrijdag 14 september (18:00) tot en met zondag 16 september (23:59) uitsluitend werk met spoed oppakt en ander werk laat liggen.

Voorts is de Facebookgroep Malieveld 2.0 (klik hier) opgericht.

Onderwijs in actie!!

Het is onrustig in het primair onderwijs. Vacatures, te lage salarissen en een hoge werkdruk spelen een desastreuze rol op de kwaliteit van het onderwijs. Op 12 september a.s is er een manifestatie in Rotterdam. Basisscholen in Zuid-Holland en Zeeland zullen mogelijk hun deuren sluiten zodat leerkrachten deel kunnen nemen aan die manifestatie. Voor meer informatie klik hier

Ondanks een gesloten akkoord zeggen de bonden dat voor volledige reparatie van de lerarensalarissen nog eens 600 miljoen euro nodig is.

Zorg in actie!!

Dit jaar vraagt de zorg op verschillende momenten en gelegenheden al aandacht voor de lage salarissen, het gebrek aan handjes aan het bed en de hoge werkdruk.

De facebookgroep Zorg in actie heeft al 30.000 leden waaronder verpleegkundigen, verzorgenden, ambulancepersoneel en medewerkers uit de jeugdzorg, kraamzorg, thuiszorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuizen.

Defensiepersoneel in actie??

Defensiepersoneel wordt momenteel in regionale bijeenkomsten afzonderlijk door de HDP en door de bonden geïnformeerd over het concept arbeidsvoorwaardenresultaat van 20 augustus 2018.

Indien de leden van de afzonderlijke bonden voor 1 oktober a.s. NEE zeggen tegen het akkoord dan zal er een plan B door Defensie en de bonden moeten worden uitgerold. De nieuwe pensioenregeling militairen zal dan mogelijk eenzijdig door het ABP worden opgelegd. Ook is de kans aanwezig dat de beide dossiers (arbeidsvoorwaarden burgerpersoneel/militair personeel én pensioenregeling militairen) dan uit elkaar worden getrokken zodat alsnog versneld het pensioendossier militairen wordt afgerond.

Actie in de Publieke Sector

De lerarengroep “PO (= primair onderwijs) in actie” heeft vorige week in een open brief in het Algemeen Dagblad (klik hier voor de open brief) een oproep gedaan aan de politieagenten, verpleegkundigen en defensiepersoneel. Zij willen de krachten van deze groepen in de publieke sector bundelen: Met tienduizenden of honderdduizenden agenten, verpleegkundigen, leraren en militairen zij aan zij. Omdat zonder ons dit land tot stilstand komt.

De PO in actie vindt dat de 2 miljard die nu gereserveerd is om de dividendbelasting af te schaffen veel beter aan de publieke sector kan worden besteed.: “Geen geld voor extra agenten, verpleegkundigen, defensiepersoneel of leraren is een politieke keuze. Hoe je het ook wendt of keert.”

Reacties op bovenstaand initiatief

Politiek

Premier Rutte denkt aldus de Telegraaf dat er binnen de publieke sector geen sprake is van een algeheel ontevreden beeld over het kabinetsbeleid. Rutte wijst erop dat er ‘in goede sfeer’ cao-akkoorden zijn afgesloten met rijksambtenaren en defensiepersoneel

De partijleider van Groen Links, de heer Jesse Klaver, ondersteunde dit weekend de de gedachtegang dat de 2 miljard die het afschaffen van de dividendbelasting kost beter aan de publieke sector kan worden besteed. Op die wijze profiteren meer Nederlanders van de 2 miljard euro.

Politie

Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politiebond vindt aldus het Algemeen Dagblad het een prima initiatief om het breed aan te pakken: ,,Politiemensen hebben ook echt last van de uitholling van de dienstverlening. Bezuinigingen op jeugdzorg zijn slecht voor de veiligheid. En de toename van verwarde personen bij ons in de cel is verschrikkelijk. Ik vind het echt oprecht schandalig hoe de publieke sector wordt uitgehold.”

Defensie

Met deze oproep van PO in actie zitten de militaire bonden momenteel in een spagaat. Aan de ene kant hebben zij net een concept-akkoord met Defensie gesloten en leggen dat nu aan de leden voor. Op 1 oktober as wordt duidelijk of het (voormalig) defensiepersoneel instemt met dit akkoord.

Daarbij komt dat de actiebereidheid bij het defensiepersoneel wisselend is. Indien nodig komen de militairen echt wel naar de Koekamp zoals in mei 2011 maar door de 100% AOW-gat compensatie heeft Defensie reeds een grote groep militairen de wind uit de zeilen genomen.

Jean Debie, voorzitter van de VBM gaf afgelopen week in de Volkskrant aan: Als er een verzoek komt, zal ik dat met mijn leden bespreken. Maar militairen mogen niet staken.’ Anne-Marie Snels voorzitter van de AFMP reageerde getuige het bericht op de website van NPO1 wat strijdlustiger: “de onvrede onder defensiepersoneel is enorm. Hoogopgeleid personeel loopt weg, omdat er ergens anders in de markt een beter salaris te vinden is. Het is wel kort dag maar we gaan dit intern bespreken.