En dan ineens heeft u het gevoel dat u door uw commandant of Defensie onrecht wordt aangedaan. U had dit niet verwacht.

U bent het daarom niet eens met het besluit dat is genomen. Eigenlijk vindt U dat Defensie een grens heeft overschreden.

Is dat het antwoord op uw loyaliteit aan de organisatie?

Onderstaand enkele voorbeelden van besluiten die namens uw commandant of het ministerie van Defensie  kunnen zijn genomen:

 • het besluit dat geen aansprakelijkheid wordt erkend voor het letsel dat u in diensttijd of tijdens de missie is overkomen
 • het besluit dat u nalatigheid in uw functie wordt verweten
 • het besluit dat een toelage niet aan u wordt verstrekt
 • het besluit dat u niet wordt meegenomen in de selectieronde voor een functie
 • het besluit dat u ineens van uw functie wordt gehaald
 • het besluit dat een zogenaamd Huishoudelijk Onderzoek tegen u wordt gehouden
 • het besluit dat een Verklaring Geen Bezwaar wordt geweigerd
 • het besluit dat u niet in aanmerking komt voor een verhuiskostenvergoeding
 • het besluit dat u wordt ontheven van de opleiding

In het bestuursrecht staan de regels waar de overheid en dus ook het ministerie van Defensie zich aan moet houden bij het nemen van zo’n besluit.

Zie ook de regels van het bestuursrecht

De vraag is of in uw geval Defensie zich aan die regels heeft gehouden.

 

[slideshow_deploy id=’953′]

 

Wees daarom verzekerd van uw recht

Defensie kan tegen u een besluit nemen die sterke invloed kan hebben op uw baan en/of uw carrière bij Defensie en dus op de toekomst van u en eventueel uw gezin. Ook kan Defensie een besluit nemen waardoor u financieel ernstig wordt geraakt.

Als u zoiets overkomt  – en dat weten we uit ervaring – is haast geboden. Wacht niet maar kom tot actie.

Neem daarom direct contact met ons op.

 

Uw belang is onze inzet

In al onze activiteiten staat uw belang voorop, waarbij wij alles in het werk zullen stellen om het besluit ongedaan te maken..

Onze activiteiten kunnen onder andere zijn:

– het opstellen van een bezwaarschrift

– u ondersteunen bij de hoorzitting

– het eventueel opstellen van een beroepsschrift

– reacties geven op de stukken van het ministerie van Defensie

– namens u het woord voeren bij de Rechtbank of de Centrale Raad van Beroep

 

[slideshow_deploy id=’1175′]

 

Door onze achtergrond (meer dan 38 jaar werkzaam geweest bij Defensie) en onze groot netwerk binnen Defensie weten wij onze weg zeer goed bij de eenheden, de defensieonderdelen en het ministerie van Defensie zelf.

Daarnaast hebben we intensieve contacten met de media én de politiek.

In overleg met u kunnen we dus ook andere beproefde activiteiten ondernemen zoals.

 • actieve bemiddeling tussen u en Defensie en/of uw commandant
 • de zaak voorleggen aan de Nationale ombudsman
 • in de media (TV, radio, krant) of de politiek aandacht vragen voor uw specifieke situatie

 

Hét betaalbaar juridisch alternatief

Kortom al onze activiteiten zijn erop gericht om voor een betaalbaar tarief uw recht te halen zodat het besluit wordt ingetrokken.

Vergeet niet dat indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard een groot deel van de gemaakte kosten kunnen worden verhaald. Ook indien Defensie te lang aarzelt met een beslissing op bezwaar kan Defensie gedwongen worden om een dwangsom tot maximaal 1260 euro aan u te betalen.