Op uw werk heeft u het fantastisch naar uw zin: een leuke werkkring, leuke collega’s en een leuke functie met uitdagende opdrachten.

En dan ineens is er een negatief besluit van uw werkgever waar u minder blij mee bent.

 

We onderscheiden twee soorten van besluiten. Een besluit waar het initiatief in eerste instantie bij de leidinggevende, de werkgever, ligt.  Zo’n besluit betreft dan veelal uw functie t.w.:

  • uw functioneren. Uw werkgever deelt u mede dat u niet goed presteert, dat u zich moet verbeteren of in het uiterste geval dat u van uw functie wordt afgehaald.
  • uw functie. Uw werkgever geeft aan dat als gevolg van herinrichting van de organisatie uw functie komt te vervallen.
  • uw toekomst. De werkgever informeert u dat u niet of pas later in aanmerking komt voor een vervolg-/carrièreopleiding

Het tweede type van besluiten betreft het besluit van de werkgever als reactie op een verzoek van u zelf. In dat geval ligt het initiatief in eerste instantie bij u. Immers zonder verzoek geen besluit.

Een afwijzend besluit kan bijvoorbeeld zijn als u een verzoek hebt ingediend

  • voor een onkostenvergoeding (reiskosten, studie, verhuiskosten)
  • om in aanmerking te komen voor een opleiding, functie of plaatsing in het buitenland
  • voor een vergoeding van materiële schade of letselschade

 

Als u een negatief besluit van de werkgever hebt ontvangen en u bent het er niet mee eens adviseren wij u om contact met ons op te nemen. Uiteindelijk wilt u dat het negatieve besluit van de werkgever ongedaan wordt gemaakt.

Bel of mail ons (ook ’s avonds en in de weekends) voor een vrijblijvend (gratis) gesprek. Samen kunnen we bekijken wat de beste aanpak is om dit voor u negatieve besluit ongedaan te maken.