Op grond van de Algemene Ouderdomswet (klik hier voor de wet) heeft iedere Nederlander – onder bepaalde voorwaarden – recht op een AOW-uitkering.

Algemeen

In artikel 7a van deze wet staat omschreven wanneer de AOW-uitkering begint. Die leeftijd wordt aangeduid in de Algemene Ouderdomswet met ‘pensioengerechtigde‘ leeftijd. De opbouw van de uitkering (‘aanvangsleeftijd’) begint 50 jaar daarvoor.

Met andere woorden indien een Nederlander een pensioengerechtigde leeftijd van 67 jaar heeft dan is de aanvangsleeftijd voor de AOW op de leeftijd van 17 jaar (67 – 50).

Voor elk jaar na de aanvangsleeftijd ontvangt de Nederlander 2% zodat hij na 50 jaar een volledig AOW-pensioen heeft opgebouwd.

Deze opbouw kan volgens artikel 13 worden onderbroken indien de Nederlander niet voor de AOW is verzekerd. Dit geschiedt bijvoorbeeld indien de Nederlander nagenoeg permanent in het buitenland verblijft.

Hoeveel AOW heeft u tot nu toe opgebouwd?

U kunt zelf zien hoeveel AOW u tot nu toe heeft opgebouwd.

Ga daarvoor naar de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) (klik hier)  en login met uw Digid.

Vervolgens komt u in uw eigen SVB omgeving en bij het kopje Opbouw AOW-pensioen staat een link t.w. AOW-opbouw bekijken.

Indien u daarop klikt ontvangt u uitgebreide informatie over uw AOW t.w.

  • wanneer u uw AOW ontvangt
  • hoeveel AOW u tot nu toe heeft opgebouwd (aantal jaren x 2%)
  • hoeveel procent van de AOW u ontvangt als uw situatie tussen heden en uw AOW-leeftijd niet veranderd. Bij de meesten zal dat percentage 100% zijn.

Geen 100% AOW opgebouwd?

Nu kan het zijn u in uw eigen SVB-omgeving ziet dat u tot uw AOW-leeftijd geen 100% AOW heeft opgebouwd.

Als u enige tijd in het buitenland bent geweest dan worden die jaren in mindering gebracht op die 100% of anders gezegd dan heeft u in die jaren geen 2% AOW opgebouwd.

Personeel werkzaam bij het ministerie van Defensie of Buitenlandse Zaken dat gedurende een bepaalde periode in het buitenland een functie had kan – veelal ten onrechte – te maken krijgen met een korting op hun AOW. De SVB gaat er dan abusievelijk vanuit dat dit personeel niet AOW-verzekerd is toen dit personeel in het buitenland was. Op zichzelf klopt de vaststelling dat een functie in het buitenland werd uitgeoefend maar deze uitzending/plaatsing geschiedde volgens de Nederlandse wetten en vanuit Nederland zodat er toch sprake is van een verzekering op grond van de Algemene Ouderdomswet.

Let wel: bovenstaande geldt veelal ook voor uw partner en uw kinderen indien zij zijn meegegaan naar het buitenland. Ook zij zijn voor de AOW verzekerd indien zij in het buitenland zijn en daar geen lokaal betaalde baan hebben gehad.

Het is daarom goed om ook hun SVB-verleden te controleren en te zien of zij tot hun AOW-leeftijd bij een ongewijzigde situatie 100% AOW hebben opgebouwd.

Indien u vaststelt dat het SVB mogelijk op grond van uw buitenlandplaatsing/uitzending al een korting heeft toegepast op uw AOW dan volgt hier het stappenschema

Stap 1:
Vraag een pensioenoverzicht aan bij de SVB. In uw MijnSVB-omgeving (klik hier) kunt u bij de webpagina Opbouw AOW-pensioen uw eigen pensioenoverzicht aanvragen.

Scroll daarvoor naar beneden naar SVB Pensioenoverzicht en klik de link SVB Pensioenoverzicht aanvragen aan.

U dient dan allerlei vragen te beantwoorden. Afhankelijk van uw situatie duurt het invullen aldus de SVB maximaal 10 minuten.

Op basis van de door u ingevulde gegevens en de bij de SVB bekende gegevens rolt er een beschikking uit.

Stap 2
Indien u het niet eens bent met deze beschikking dan kunt u bezwaar aantekenen bij de SVB. U kunt dan aangeven waarom u in bepaalde periodes dat u in het buitenland was wel voor de AOW verzekerd was.

Bij Defensie kunt u als ondersteuning van uw bezwaar een zogenaamd dienstijdoverzicht aanvragen.

Deze staat van dienst kan als volgt worden aangevraagd:

  • Nog werkzaam bij Defensie? Als u nog als beroepsmilitair, reservist of burger bij Defensie werkt dan vindt u meer (algemene) informatie over het indienen van een verzoek op de intranetpagina ‘Privacy en beveiliging’.
  • Reeds de defensieorganisatie verlaten. Bent u niet meer actief werkzaam bij Defensie dan kunt u via de website van Defensie uw staat van dienst aanvragen (klik hier) U vult dan uw gegevens in en voegt bij uw aanvraag van uw persoonsgegevens een kopie van uw identiteitsbewijs bij.

In beide gevallen wordt uw verzoek binnen één maand na ontvangst beantwoord. In sommige situaties mag de afhandeltermijn worden verlengd met twee maanden. U ontvangt daarvan dan bericht.

Let wel: Door de automatische verwerking is het niet mogelijk om bij de aanvraag expliciet naar uw buitenlandplaatsingen te vragen. U dient dus op basis van de door Defensie toegezonden informatie te bezien of die informatie afdoende is om uw bezwaar te ondersteunen. Indien u meer informatie nodig heeft dan is het beste om contact op te nemen met DCHR. Voor contactgegevens (klik hier).