Los van het AOW/UKW-gat zijn we ook actief in de reguliere juridische procedures waarin defensiepersoneel tegen Defensie opbokst.

In al die gevallen neemt Defensie een beslissing of juist geen beslissing.

Dit kan bijvoorbeeld zijn als u het niet eens bent met Defensie als het gaat:

  • om uw (nieuwe) functie (bv functietoewijzing/functiewaardering)
  • om uw (toekomstige) opleidingen
  • om uw uitzending (aanwijzing, repatriëring, nazorg)
  • om (reiskosten)vergoedingen of toelagen die Defensie weigert aan u te verstrekken
  • om schorsing en ontslag

In al die gevallen (besluit of geen besluit) vindt u dat Defensie ongelijk heeft en dat u ten onrechte wordt gepakt.

Vorige maand heeft de Centrale Raad van Beroep Defensie in het ongelijk gesteld en heeft mijn cliënte na een juridische procedure van bijna 5 jaar uiteindelijk toch gewonnen.

Cliënte was er ten onrechte van verdacht dat zij op een legeringskamer verdovende middelen had gebruikt. De andere vier militairen die op diezelfde kamer waren beweerden het tegendeel namelijk dat er niets gebruikt was. Zij was ontslagen en de anderen bleven in militaire dienst.

De Raad gaf daarover in de uitspraak het volgende aan:

Aangezien de eerst afgelegde verklaringen van appellante haaks staan op de, eveneens eerst afgelegde, verklaringen van de vier collega’s, had de minister nader onderzoek moeten doen naar wat er die bewuste avond op de legeringskamer daadwerkelijk is voorgevallen.

Nu de minister dit heeft nagelaten, is dit volstrekt onduidelijk gebleven.

Hier komt bij dat er verder geen enkel bewijs van het gebruik van drugs (GHB) door appellante voorhanden is. Nu een deugdelijke feitenvaststelling ontbreekt, heeft de minister dan ook te lichtvaardig op grond van de eerst afgelegde, en later herroepen, verklaringen van appellante besloten om haar wegens wangedrag te ontslaan.

Op basis daarvan is het ontslagbesluit vernietigd en moet Defensie nu een nieuw besluit nemen.

Voor de volledige uitspraak (klik hier)

Heeft u ook problemen met Defensie bespreek dan vrijblijvend uw zaak. Een eerste gesprek verplicht u tot niets maar kan u mogelijk wel meer inzicht en innerlijke rust geven.

Door onze lage tariefstelling is juridisch advies en bijstand naar onze mening voor iedereen toegankelijk.