Uw belang is onze inzet

 

Uw belang staat bij ons voorop en wij zullen ook alles uit de kast halen om uw belangen te behartigen. In meeste gevallen betekent dat een rechttoe-rechtaan aanpak waarbij we samen met u de procedures doorlopen en erna streven om zo snel mogelijk succes te hebben.

In andere gevallen is uw belang erbij gediend om te bezien of we de juridische procedures moeten ondersteunen of vervangen door een bemiddeling (‘mediation’).  De ervaring leert dat met een succesvolle bemiddeling een lange rechtsgang wordt voorkomen.

In specifieke gevallen zorgen we ervoor dat uw belang extra ondersteuning uit de hoek van de media en/of de politiek krijgt. Druk vanuit de publieke opinie of de politiek kan het proces in sommige gevallen versnellen.

Kortom tezamen met u bespreken we de aanpak en bezien we gezamenlijk óf en welke middelen we inzetten.

Steeds weer staat uw belang in ons vizier.

 

Uw recht is niet krom

 

Er wordt gezegd: Recht is recht, krom is krom. Op basis van onze ervaring met de overheid hebben we vaak het idee dat vele besluiten van de overheid recht praten wat krom is. Soms was een enkel ‘sorry’ van de overheid genoeg geweest om de zaak af te sluiten. Maar zelfs dat is teveel voor de overheid. Zeer tot onze spijt wordt een loopgravenoorlog op papier bij de rechter gevoerd. En waarom?

In het strafrecht zien we dat de waarheidsvinding van de politie of de Koninklijke Marechaussee niet altijd volgens het boekje gaat.  Verdachten worden soms niet expliciet gewezen op hun rechten of met hun rechten wordt tijdens het verhoor gesold.Zelfs indien 90% volgens het boekje gaat dan betekent toch dat 10% van de verdachten mogelijk ten onrechte (te zwaar) gestraft worden. Elke persoon die als gevolg van falen van de politie of Marechaussee onschuldig vastzit is er één te veel.

De door ons opgestelde gouden regels bij het strafrecht zijn mede ontwikkeld door de jarenlange praktische zaken.

Het is ook daarom dat wij ons maximaal zullen inspannen om u uw recht te geven.

Dat kan soms een lange weg zijn, want de gang naar de rechter en een hoger beroep vereisen een lange adem, maar als wij in gezamenlijkheid met u menen dat u ergens recht op heeft dan is het toch niet gek als we tot het bittere einde doorgaan om uw recht te halen.

Hét betaalbaar juridisch alternatief

 

Als u al meent in uw recht te staan dan moet u de kosten niet allesbepalend laten zijn om de strijd aan te gaan. Vergeet daarbij niet dat u slechts 6 weken heeft voor een bezwaar. Na die 6 weken krijgt u nooit meer in deze zaak uw gelijk. Zelfs een berusting in deze ene zaak kan mogelijk nadelig werken voor toekomstige besluiten van uw werkgever.

Door een scherp uurtarief zijn wij in staat om onze diensten gedurende het gehele traject voor u betaalbaar te houden.

Ja ook met een laag uurtarief moet u toch onze facturen betalen. Wees ervan verzekerd dat wij ook alles uit de kast zullen halen om bepaalde kosten terug te vorderen.

In de procedures tegen de overheid als bestuursorgaan of als werkgever zijn daarvoor de volgende inkomstenbronnen

  •  indien het ministerie niet op tijd beslist op ons bezwaar dan kan aan de overheid een dwangsom worden opgelegd tot maximaal 1260 euro.
  • indien wij de rechtszaak voor u winnen dan bepaalt de rechter dat het door ons betaalde griffiegeld door de tegenpartij moet worden betaald.
  • indien wij de rechtszaak voor u winnen dan bepaalt de rechter welk bedrag aan proceskosten door de tegenpartij moet worden betaald.

Ook in het strafrecht als u u probleem heeft met Justitie kunnen wij indien u volledig bent vrijgesproken, kosten terugvragen. Door ons wordt een verzoek ingediend om kosten (bv. reis- en verblijfkosten, kosten rechtsbijstand) vergoed te krijgen.

 

Deskundig

 

Gedurende vele jaren hebben wij de nodige kennis en expertise opgebouwd in diverse procedures bij de bestuursrechter of de strafrechter. Wij hebben daarbij veel ambtenaren en militairen met advies en/of begeleiding ondersteund.

 

Oplossingsgericht

In sommige gevallen ligt de oplossing niet in eerste instantie bij de rechter, maar zoeken wij samen met u naar passende alternatieven zoals

  • mediation.  Wij hebben een goede samenwerkingsrelatie met een gecertificeerde mediator.
  • pers en media. Wij hebben intensieve contacten met de media zoals TV, krant e.d.
  • politiek. Soms is een zaak zo specifiek ingericht dat we de problematiek aan de politiek voorleggen.

.