De zomervakantie is bijna voorbij en Prinsjesdag staat voor de deur.

Wie weet heeft de Regering een passende oplossing om alle groepen te laten profiteren van de aantrekkende economie.

Kan de Regering dan ook eindelijk het kwartje van Kok en de 1000 euro van Rutte met mij afrekenen?

Korting op de pensioen. Is een verhoging van de AOW een oplossing?

Medio juli 2019 kwam via de media naar buiten dat de pensioenfondsen mogelijk gedwongen worden om aan het eind van het jaar te korten op de pensioenen. De zeer lage rente, onduidelijkheid over de Brexit en het handelsconflict tussen Amerika en China dragen niet echt bij aan een goed beleggingsresultaat.

De verwachting is dat pensioenfondsen die in de gevarenzone zitten hun korting over tien jaar uitsmeren waardoor een korting van zo’n 1 procent per jaar wordt voorzien.

Nu zal de korting voor werkenden niet op dit moment in de portemonnee gevoeld worden maar gepensioneerden zullen het netto elke maand merken.

In augustus kwam de FNV daarom met het voorstel om de AOW-uitkeringen te verhogen. Nu de pensioenfondsen aan het eind van het jaar door de lagere dekkkingsgraad gedwongen worden om op de pensioenen te korten zou aldus de FNV een verhoging van de AOW-uitkering ervoor zorgen dat gepensioneerden mogelijk netto er niet op achteruit gaan. De werkgevers zijn tegen dit FNV-plan omdat niet alle pensioenfondsen onder water staan.

UGM-uitkering aansluiten op de verhoogde AOW-leeftijd

Defensie heeft het AOW-gat nagenoeg afgesloten. Enkele rechtszaken over het AOW-gat worden nog gevoerd maar in al die zaken wordt verwezen naar eerdere uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. Oftewel Defensie is de laatste tijd steeds door de rechtbanken in het gelijk gesteld. Dat betekent feitelijk voor Defensie dat de 100% AOW-compensatie als een huis staat.

Toch geeft de heer van Heuvel voorheen werkzaam bij de Koninklijke Marine het niet op. Hij neemt geen genoegen met de 100% compensatie en meent dat er nog steeds goede redenen zijn om die UGM-uitkering aan te laten sluiten op de verhoogde AOW-leeftijd.

Reeds eerder heeft hij een brief gestuurd naar de Tweede Kamer en die heeft de staatssecretaris beantwoord. Indien u de brief van de staatssecretaris wilt lezen klik hier.

De heer van de Heuvel vindt evenwel dat de brief onjuistheden bevat. Hij heeft dat in een brief (klik hier) aan de leden van de Vaste Kamercommissie voor Defensie verwoord. Naar verwachting zal deze brief in het najaar worden besproken.

Arbeidsvoorwaarden Defensie

Het arbeidsvoorwaardenakkkoord is in juli 2019 door Defensie en de Centrales voor Overheidspersoneel getekend. Los van de kwalitatieve zaken als FPS, loopbaanbeleid en diensteinderegeling is er ook een financiële paragraaf. Onderstaand treft u de betaaldata van die maatregelen voor de verschillende groepen aan:

[table id=8 /]