De maand september is net begonnen maar het wordt een spannende maand. De leden van de vakbonden moeten zich uitspreken over het arbeidsvoorwaardenresultaat bij Defensie, de sociale partners moeten tot een pensioenakkoord komen en het CBS komt mogelijk al met cijfers over de levensverwachting in 2024.

Arbeidsvoorwaardenresultaat

Deze maand wordt namelijk besloten of de leden van de afzonderlijke bonden het arbeidsvoorwaardenresultaat van 20 augustus jl. omarmen of juist afwijzen. Op basis van de geluiden op de sociale media wordt het voor de JA- stemmers geen gelopen race. Integendeel, ik meen waar te nemen dat de bonden én Defensie nu alle zeilen bijzetten om de NEE-stemmers van aanvullende informatie te voorzien zodat ze mogelijk alsnog besluit om JA te zeggen.

Echter het resultaat zoals dat tussen Defensie en de bonden op 20 augustus jl. is afgesproken heeft zoveel weeffoutjes dat het niet eenvoudig is om dat recht te trekken. De loonontwikkeling wordt vergeleken met het Rijk en de Politie en wordt zeer uiteenlopend beoordeeld. Ook de overgang van eindloonregeling naar middelloonregeling roept meer vragen op dan dat er antwoorden kunnen worden gegeven. Het helpt daarbij niet dat de HDP tot op heden geen afdoend antwoord heeft gegeven op de constatering van Paul Eijkelenkamp dat de koppelafspraak eenzijdig en in het nadeel van de militair heeft uitgepakt.

Voor meer informatie verwijs ik naar een uitgebreid verhaal over het arbeidsvoorwaardenresultaat. Mijn mening? Ik zeg NEE tegen het resultaat en ik hoop dat ik u kan overtuigen. Indien niet dan respecteer ik uw JA-keuze. KLIK HIER

Pensioenpremie

Paul Eijkelenkamp heeft een gevoelig en lastig dossier helder beschreven. Op basis van zijn bevindingen leveren militairen veel honderden euro’s in. Op dit moment zit de HDP op het dossier en valt er weinig beweging waar te nemen. Reden waarom o.a. de AFMP de leden heeft aangeraden om alsnog de stuitingsbrief in te dienen. Als service bieden wij aan dat wij uw stuitingsbrief aangetekend naar Defensie én het ABP sturen.

Voor meer informatie over de artikelen van Paul Eijkelenkamp en de stuitingsbrief KLIK HIER

 

De AOW-leeftijd is in beweging

De AOW-leeftijd beweegt mee met de levensverwachting. Tenminste, de AOW-leeftijd blijft hetzelfde als het jaar ervoor of wordt met 3 maanden opgehoogd.  De FNV heeft het statement gemaakt door te stellen dat de AOW-leeftijd voorlopig bij 66 jaar moet stoppen. De Regering houdt vast aan de cijfers van CBS en KMPG kan ons melden dat in 2024 de AOW-leeftijd mogelijk niet met 3 maanden omhoog gaat.

Voor uitgebreider nieuws KLIK HIER