Eind 2017 was duidelijk dat ANW-compensatie in 2018 zou verdwijnen. Aanvankelijk was dat per 1 februari 2018 en later werd dat vastgesteld op 1 mei 2018. Met het wegvallen van de ANW-compensatie per 1 mei 2018 is er door Defensie en de bonden een alternatief ontwikkeld en dat wil Defensie graag aan het (voormalige) personeel  bekend stellen.

In de afgelopen periode zijn militairen en burgers daarom bijna wekelijks met brieven door Defensie daarover bestookt. Ook zij die om uiteenlopende redenen geen gebruik willen maken van het nastaandenpensioen worden  verplicht om dat schriftelijk mede te delen.

Verzekering bij

Op de website van Loyalis staat uitgebreide informatie over de ANW-compensatie t.w.

Loyalis heeft de oorspronkelijke uiterste aanmeldtermijn van 15 juni 2018 verlengd naar “vóór 1 augustus 2018“.  

Voor het actieve personeel en UGM-ers gaat de verzekering met terugwerkende kracht vanaf 1 mei in indien men zich voor 1 augustus 2018 heeft aangemeld. Na 1 augustus 2018 is aanmelding nog steeds mogelijk maar dan is de ingangsdatum de datum van aanmelding en kan een medisch onderzoek deel uitmaken van de procedure.

Het aanbod dat Loyalis aan het actief defensiepersoneel en UGM-ers aanbiedt is om drie redenen gunstig:

  1.  De premie is lager dan de reguliere premie die Loyalis aan haar klanten berekent
  2.  De Premie wordt bruto ingehouden op het salaris of de UGM uitkering
  3.  Loyalis accepteert mits op tijd aangevraagd de aanvraag zonder enige medische keuring

Gepensioneerden en voormalig defensiepersoneel dat een uitkering/wachtgeld geniet hebben een minder gunstige regeling. Zij moeten wel een medische keuring ondergaan waardoor de mogelijkheid bestaat dat de premie hoger wordt. Voorts heeft deze groep geen mogelijkheid om de premie via hun bruto-inkomen te betalen. Zij zijn dus netto duurder uit, maar dat betekent wel dat de eventuele uitkering aan de partner onbelast zal zijn.

In de communicatie aan deze laatste groep (met een uitkering/wachtgeld) hebben Defensie en Loyalis ernstige steken laten vallen. Defensiepersoneel met een uitkering werd ook schriftelijk benaderd en uitgenodigd om  deel te nemen aan het (goedkopere) Loyalis-pakket. Met name het feit dat er geen medische controle zou plaatsvinden was voor deze groep een belangrijke reden om snel de verzekering af te sluiten. Na de aanmelding via internet gaf Loyalis ook formeel een bevestiging dat de verzekering door Loyalis was geaccepteerd.  

Groot was dan ook de verrassing toen Defensie aan deze groep een brief stuurde (‘ja weer een brief’) waarin werd aangegeven dat de voorgaande brieven niet voor hen bedoeld waren.  Van enkelen weet ik dat zij een bezwaar bij Loyalis en Defensie hebben lopen.

Nabestaanden en het ABP

Op de website van de VBM (klik hier) wordt aangegeven dat er voor sommigen toch nog een vangnet(je) is dat een aanvulling kan opleveren op het partnerpensioen.

Dit geldt voor hen die reeds de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben maar hun jongere partner nog niet. Zij die bij het ABP pensioen opbouwden vóór 1 januari 1996 kunnen namelijk aanspraak maken op deze aanvulling. Dit is aldus de VBM niet te zien op mijnabp.nl, maar kan wel zichtbaar gemaakt worden in een persoonlijke berekening.

Om enige indicatie te geven, want dit is natuurlijk afhankelijk van uw persoonlijke situatie, iemand die fulltime heeft gewerkt in een aantal situaties:

  • Met pensioen gegaan en voor 1996 gedurende 30 jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 6.100,-
  • Met pensioen gegaan en voor 1996 gedurende 15 jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 3.200,-
  • Met pensioen gegaan en voor 1996 gedurende 10 jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 2.300,-
  • Met pensioen gegaan en voor 1996 gedurende 5 jaar in dienst geweest: compensatie ongeveer € 1.500,-

Bovenstaande bedragen zijn bruto-bedragen. Ter vergelijking: een volledige Anw-uitkering is circa 11.000 euro (bruto) per jaar.

Het advies van de VBM is:

Voor wie in aanmerking komt voor dit vangnet is het goed contact op te nemen met het ABP en vragen om een individuele berekening van het partnerpensioen, inclusief de loonheffingscompensatie en inclusief toepassing van de artikelen 10 en 13 uit bijlage K.

Nabestaanden en de politiek

De problematiek rondom het nabestaandenpensioen heeft ook de politiek bereikt.

Het CDA-Tweede kamerlid Omzigt hekelt aldus de Telegraaf bovendien de wirwar van regelingen die pensioenfondsen er rond het nabestaandenpensioen op nahouden, waardoor zelfs de besturen van fondsen zelf het overzicht verliezen.

Samen met VVD, D66 en CU heeft het CDAzo lezen we in de Telegraaf daarom in het regeerakkoord vastgelegd dat er een ’adequate dekking’ voor het nabestaandenpensioen moet komen. In navolging daarvan stelt Omtzigt voor dat er een uniforme nabestaandenregeling voor alle pensioenen gaat gelden.