Op twee fronten krijgt de minister van Defensie vandaag de rode kaart. Zij is gedurende bijna 5 jaar niet in staat gebleken om haar woorden over het personeel (‘het belangrijkste kapitaal van de organisatie’) om te zetten in daden.

De Tweede Kamer en het AOW-gat (nieuw)

Gisteren 22 februari 2017 is er een Algemeen Overleg tussen de Tweede Kamer en de minister van Defensie geweest. Diverse onderwerpen op personeelsgebied waaronder het AOW-gat zijn behandeld.

Onderstaand de mondelinge reactie van de minister op verschillende vragen van de kamerleden.

Defensiepersoneel geeft minister de rode kaart

December vorig jaar hebben de gezamenlijke bonden een enquête aan het defensiepersoneel  (zowel actief dienend als ook post-actief) voorgelegd.  Vandaag hebben de bonden met het rapport “Defensiepersoneel geeft minister de rode kaart‘ de resultaten bekend gemaakt. Een zware onvoldoende voor de minister van Defensie.

Voor een uitgebreid relaas van de resultaten verwijs ik naar het rapport (klik hier)

Mevrouw Snels van de AFMP verwoordde het aldus:

Deze minister en de Kabinetten Rutte hebben een zo goed als failliete defensieorganisatie achtergelaten. Schrijnend is dat het personeel fors de dupe is geworden van dat beleid. Wat mij betreft richten we ons als vakbonden op een nieuw te vormen Kabinet. Komen we op basis van de conclusies uit deze enquête met een ‘aanvalsplan’. Laat alle partijen hun mooie verkiezingsbeloften maar eens omzetten in daden. Zodat het personeel weer veilig en met plezier kan werken, het vertrouwen weer groeit en de personeels- en materieeltekorten op korte termijn verdwijnen.

De afzonderlijke bonden besteden op hun eigen website uitgebreid aandacht aan de resultaten.

 

Wat betekent 90% compensatie?

 

Met de brief van 20 februari 2017 (klik hier) heeft de minister de Tweede Kamer aanvullend geïnformeerd over de maatregelen van Defensie om het AOW-gat te dichten. In de brief van 1 februari 2017 (klik hier) had ze al een voorschot genomen, maar in de laatste brief komt ze met een nadere uitwerking van wat dit feitelijk tijdens het AOW-gat voor enkele categorieën personeel: adjudant, luitenant-kolonel, schaal 7 en schaal 11 betekent.

De minister heeft daarbij bekeken welke effecten de ophoging van de AOW-leeftijd heeft.

Uitgangspunt is de situatie alsof er geen ophoging van de AOW-leeftijd zou zijn geweest. (‘oude situatie‘). In de nieuwe situatie is de AOW-leeftijd opgehoogd en ontvangt de militair/burger (UGM/SBK) na de leeftijd van 65 jaar tot de AOW-leeftijd de volgende inkomensbestanddelen:

  • het pensioen (al dan niet naar voren gehaald)
  • de voorlopige voorziening (netto bedrag AOW)
  • compensatie (indien het totaal bedrag inb de nieuwe situatie meer dan 10% lager is dan de oude situatie)

In onderstaande tabel is weergegeven wat de negatieve effecten (laatste kolom) zijn van de maatregel en die negatieve financiële effecten zijn fors. Reden genoeg om haar ook op dit dossier een RODE kaart te geven.

 

 [table id=5 /]