Op 18 april 2017 heeft Defensie een eindbod aan de bonden gedaan (klik hier).  Dit voorstel is niet alleen unaniem door de achterban afgewezen, doch de bonden hebben ook aangegeven dat er geen overleg meer wordt gevoerd met Defensie.

Bron: http://www.defensiepersoneelinactie.nl/

De achterban en de bonden vonden het voorstel van Defensie een minachting voor het personeel. Zelfs de laagste grens van eisen waarop de bonden zouden instappen werd door Defensie niet gehaald.

Dit betekent dat ondanks zachte dwang van Defensie ook het overleg over de reorganisatieplannen op de plank blijven liggen.  Ik kan me voorstellen dat dit verschillend wordt beleefd. Voor hen die in de nieuwe organisatie een (hogere) functie zouden krijgen is dit natuurlijk zeer vervelend. “Hebben is houden en krijgen is een kunst” speelt dan door hun hoofd.

Voor hen die overtollig raken kan het financieel gunstig zijn. De herplaatsingsperiode begint later zodat het eventuele ontslag na die periode dus ook later begint.

Los van de voor- en nadelen zijn de bonden voor het grote plaatje wel gedwongen om dit reorganisatieoverleg plat te leggen. Voor de bonden is dit bijna de enige stok om Defensie te laten voelen dat het menens is.

De bonden voeren actie

Bron: http://www.defensiepersoneelinactie.nl/

Nadat het overleg was opgeschort is de website Defensiepersoneel in actie weer online gezet (klik hier) en hebben de bonden in de afgelopen maanden een gevarieerd actieprogramma opgestart met onder andere

  • Voorlichtingsbijeenkomsten

In de maanden mei en juni hebben de bonden een roadshow op diverse locaties in het land georganiseerd. Tijdens deze informatiebijeenkomsten werd de achterban uitgebreid geïnformeerd over het eindbod van Defensie, de wensen van de bonden en waarom Defensie en de bonden niet tot elkaar konden komen in het overleg. Deze bijeenkomsten zijn goed tot zeer goed bezocht.

  • Petitie

De bonden hebben iedereen uitgenodigd om een petitie te ondertekenen (klik hier). De bonden voeren aldus de petitie actie voor een goede cao én voor een defensieorganisatie die up-to-date is.

Dat is aldus de bonden niet alleen in hun belang, maar óók in het belang van de Nederlandse bevolking in het algemeen en het defensiepersoneel in het bijzonder. Veiligheid en economische welvaart gaan namelijk hand in hand.

Bron: http://www.defensiepersoneelinactie.nl/

Met deze petitie willen de bonden een krachtig signaal richting de politiek geven.

  • Stiptheidsacties op de vliegvelden

In de zomermaanden houden militairen van de KMar met succes stiptheidsacties op de vliegvelden Eindhoven en Rotterdam.

Bron: http://www.defensiepersoneelinactie.nl/

De optie blijft nog steeds openstaan dat op termijn deze acties worden uitgebreid zodat ook de luchthaven Schiphol niet bespaard zal blijven.

  • Oprichting van RAC’s

De gezamenlijke vakbonden voor het defensiepersoneel hebben op 12 juli een Actiecentrum (AC) ingericht. Dit Actiecentrum zal de komende maanden fungeren als een commandocentrum voor de acties die de bonden aan het organiseren zijn.

Tegelijkertijd zijn zogenaamde Regionale Actie Comité’s (RAC) ingericht om op lokaal niveau aandacht bij publiek en defensiepersoneel te vragen voor een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord (=CAO) voor het defensiepersoneel.

  • Toekomstige acties

Momenteel is een deel van Nederland nog op vakantie. Er is nu sprake van die bekende stilte voor de storm.

Ik ga ervan uit dat in de aanloop naar Prinsjesdag de onderhandelaars van het nieuw (?) te vormen kabinet door de bonden extra zullen worden aangestraald.

Ook is voorstelbaar dat op Prinsjesdag of de vrijdag daarvoor de bonden en de achterban hun stem laten horen. In 2014 hebben de VBM en AFMP ook een alternatieve troonrede voorgelezen.