De politie en de Koninklijke Marechaussee (KMar) zijn de bevoegde instanties tot het opsporen en onderzoeken van strafbare feiten/overtredingen gepleegd door militairen. Mijn ervaring heeft geleerd dat zij alle middelen zal aanwenden om tot een waarheidsvinding te komen. Let wel dat is ook hun taak, maar het blijft wel ingrijpend voor de militair die er mee te maken krijgt.

Normaal gesproken wordt u uitgenodigd om op het bureau te komen. Verbaast u zich er echter niet over indien zij bij voorkeur zeer vroeg in de morgen bij u aanbellen om u aan te houden. Ook kan het gebeuren dat opsporingsambtenaren u op uw werk halen en verzoeken om met hen mee te gaan naar het bureau.

In sommige situaties (bv bij vluchtgevaar of achterhouden van bewijsmateriaal) is de aanpak om u thuis of op het werk aan te houden te billijken maar in veel situaties moeten zulke activiteiten meer als een vorm van psychologische oorlogvoering worden beschouwd. Ten overstaan van de buurt en/of collega’s wordt u meegenomen, waardoor u mogelijk eerder geneigd bent om te gaan praten. In zekere zin hanteert de politie en de KMar dezelfde technieken als bij een ondervraging van krijgsgevangen.

Ze hebben slechts één doel voor ogen t.w. dat u snel ‘doorslaat’ en gaat praten, liefst zoveel mogelijk. Als u die ondervragingstechnieken weet en herkent is het dragelijker om ermee om te gaan.

 

Ga terug naar het overzicht van de regels

Ga naar regel 2