Zeer recent zijn de schandalen rondom de FIFA en de aanbesteding van de Nederlandse Spoorwegen in beeld gekomen. Het gaat dan vaak om corruptie en omkoping.

In elke organisatie kunnen in meer of mindere mate schendingen van de integriteit voorkomen.

De vraag is op welke wijze u maar bovenal de organisatie daarmee omgaat, waarbij onderstaande vragen meespelen:

 • Handelt u integer?
 • Durft in integriteitschendingen binnen de organisatie te melden?
 • Is uw organisatie zodanig ‘sociaal veilig’ dat u en uw collega’s meldingen (durven te) doen?
 • Is de werkomgeving na de melding nog veilig voor de ‘melder’?

 

In Wikipedia staat het volgende over integriteit

Integriteit is de persoonlijke eigenschap, karaktereigenschap, van een individu die inhoudt dat de betrokkene eerlijk en oprecht is en niet omkoopbaar. De persoon beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt, heeft geen verborgen agenda en veinst geen emoties. Een persoon met deze eigenschappen wordt integer genoemd. Een integer persoon zal zijn doen niet laten beïnvloeden door oneigenlijke zaken”

Van werknemers en van leidinggevenden wordt verwacht dat zij integer handelen zowel in de werkomgeving als als ook in hun privé leven. Daarnaast vinden veel werknemers dat leidinggevenden nog meer integer moeten zijn door het goede voorbeeld te geven.

Om de handhaving van integriteit kracht bij te zetten hebben vele organisaties een zogenaamde integriteitsbeleid met vertrouwenspersonen en/of compliance officers ontwikkeld.

Getuige de media is de praktijk van integriteit soms weerbarstiger dan de theorie op papier. Iedereen weet wat wel en niet kan, maar toch menen sommigen dat die integriteitsregels niet voor hen gelden.

Bios (Bureau Integriteitsbevordering openbare sector) heeft een lijst van mogelijke schendingen ontwikkeld.
 • Financiële schendingen zoals o.a. diefstal, verduistering, onrechtmatige declaraties
 • Misbruik van positie en belangenverstrengeling zoals o.a. ongeoorloofde nevenactiviteiten, omkoping (corruptie), aannemen/vragen van giften, geschenken, uitnodigingen et cetera (‘smeren en
  fêteren’)
 • Lekken (misdrijf) en misbruik van informatie: politieke/bestuurlijke informatie lekken, informatie over aanbestedingen, offertes e.d.
 • Misbruik van bevoegdheden: misbruik van dwangmiddelen, meineed, valsheid in geschrifte
 • Misbruik van bedrijfsmiddelen: ongewenst gebruik e-mail/internet, privégebruik van bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld dienstauto’s)

 

Uw rol bij integriteit

Bij al deze schendingen kunt u in drie rollen ermee te maken krijgen t.w.

 • de rol van verdachte: u wordt verweten dat u direct of indirect betrokken bent bij een integriteitschending
 • de rol van klokkenluider: u maakt melding van misstanden bij de organisatie
 • de rol van getuige: u wist dat er binnen de eigen organisatie een integriteitschending plaatsvond

 

Veelal zijn de geconstateerde schendingen van integriteit zodanige misstanden

 • binnen een werkomgeving dat uw werkgever actie moet ondernemen
 • dat sprake is van strafbare feiten zodat ook justitie tot onderzoek overgaat.

 

 

Juridische ondersteuning

In de rol van ‘verdachte‘ is die actieve aandacht van werkgever en justitie logisch. Ook in de rol van ‘klokkenluider’ en ‘getuige’ kunt u juridische steun nodig hebben.

In de rol van ‘klokkenluider‘  bv. kan de sfeer binnen de werkomgeving na de melding zodanig verziekt zijn dat extra rechtspositionele bescherming nodig is.

In de rol van ‘getuige‘  kan Justitie u mogelijk ondervragen en uitzoeken waarom u niet eerder zelf melding hebt gedaan.

 

De mate van advies en ondersteuning waarin verschilt van geval tot geval, maar ook hier geldt: wacht niet te lang.

Neem direct contact met ons op voor een (gratis) vrijblijvend gesprek.

U kunt mij altijd (24/7) bellen: 06 345 132 98