In de kamerbrief van 1 februari 2017 zegt de minister toe dat militairen en burgers met een AOW-gat in elk geval een compensatie van 90% ontvangen.

Feitelijk moet de minister 100% vergoeden maar elke stap richting de 100% is mooi meegenomen. Echter waar blijft die 90% voor hen die nu al 65 jaar of ouder zijn?

Hoezo 90% compensatie?

Sommige militairen en burgers zijn nog geen 65 jaar en ondervinden de financiële gevolgen van het AOW-gat op dit moment nog niet zo hard in hun portemonnee. Zij hebben immers nog wachtgeld of een uitkering. Dat geldt niet voor hen die de 65 jaar al zijn gepasseerd en tot hun AOW-gerechtigde leeftijd elke maand nog in het zogenaamde AOW-gat zitten. Zij leveren elke maand honderden euro’s in en kijken reikhalzend uit naar die 90% compensatie als voorschot op die 100%.

In de kamerbrief (klik hier) schrijft de minister het volgende over die 90% compensatie:

Besloten is dan ook om het totale netto inkomen van voormalig burgermedewerkers en militairen met een AOW-gat nooit minder te laten bedragen dan in ieder geval 90 procent van het netto inkomen dat bij 65 jaar zou zijn uitgekeerd als ware de AOW-leeftijd en pensioenleeftijd nog steeds 65 jaar.

Met andere woorden, waar nodig compenseert Defensie extra tot 90 procent.

 

Het venijn van deze brief zit ook hier in de staart en dat geldt met name voor hen die nu al in het beruchte AOW-gat zitten. De minister geeft in diezelfde brief namelijk aan:

 

Het principe achter de aanvullende compensatie is simpel. De uitwerking is echter uitermate complex, omdat op individuele basis bruto/netto-effecten moeten worden bepaald. Dat vraagt tijd en daarvoor vraag ik uw begrip. Ik ben in goed overleg met het ABP over haalbare en gewenste uitvoeringsmodaliteiten.

Ik vind het belangrijk dat het ABP hier vanuit de eigen verantwoordelijkheid als uitvoerder een zorgvuldige afweging kan maken.

 

Let wel de minister meldt aan de Tweede Kamer dat er een compensatie van 90% komt, maar blijkbaar wordt eerst het beleid in woorden gemaakt maar is er niet direct nagedacht over de uitvoering van de maatregel.

 

 

Nog geen beweging bij het ABP

Op 17 maart 2017 stuurt het ABP een antwoord op een bezwaarschrift van één van mijn cliënten. Deze cliënt kon zich niet vinden in de berekening van zijn pensioen nadat hij 65 jaar was geworden. De bekende 90% was nergens in het overzicht terug te vinden. Het ABP verwijst in zijn brief van 17 maart 2017 naar de complexiteit van de 90% maatregel zoals de minister dat ook op 1 februari 2017 heeft verwoord.

In die brief wordt aanvullend door het ABP geschreven:

Deze laatste aanpassing wordt op dit moment dan ook nog niet door ons uitgevoerd. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij uw cliënt -evenals alle andere gepensioneerden die dit betreft – uiteraard informeren.

En verder

Het netto bedrag is lager dan het bedrag dat hij na AOW-datum gaat ontvangen en zelfs lager dan 90% daarvan. Dat is ook de reden dat de Minister besloten heeft tot de derde aanpassing maar deze wordt (zoals al eerder meegedeeld) nog niet uitgevoerd.

Kortom het ABP erkent dat het ABP aan militairen en burgers de 90% nog niet kan of wil uitbetalen  Zelfs na bijna 2 maanden is nog steeds geen duidelijkheid hoe, wanneer en door wie (ABP?) de maatregel alsnog wordt uitgevoerd. Let wel dit betekent dat de groep die nu al in het AOW-gat zitten netto maandelijks een veel te lage betaling (soms zeer vele keiharde euro’s)  minder ontvangen.

Nu het zo lang duurt heb ik in elk geval vier vragen:

  • is de maatregel wel echt haalbaar en uitvoerbaar?
  • is de maatregel zo snel wereldkundig gemaakt om de rechters van de Centrale Raad van Beroep zand in de ogen te strooien?
  • welke prijs moet Defensie uiteindelijk aan het ABP voor deze 90% operatie betalen?
  • wacht Defensie bewust op de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (26 april as)?

Tweede Kamer en de 90%

Het lijkt me dringend noodzakelijk dat zij die nu echt in het AOW-gat zitten hun politieke partij erop wijzen dat de minister haar afspraken moet nakomen.

De politieke partijen van hun kant moeten de demissionaire minister alsnog krachtig aanmanen om die 90% compensatie zo snel mogelijk te implementeren. Desnoods hanteert Defensie daarbij een voorschotregeling want dit duurt echt te lang.