Nog 40 dagen en dan zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer.

Mogelijk dat een nieuwe regering het arbeidsvoorwaardenakkoord kan vlot trekken.

Mevrouw Hennis is het na vier jaar niet gelukt om voor het personeel iets fundamenteels neer te zetten. Sinds 1 maart 2013 geen fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord en als er extra geld aan Defensie wordt gegeven dan gaat dat altijd naar het materieel. Personeel hobbelt aan het eind van de financiële trein.

 

Op personeelsgebied in vier jaar weinig bereikt.

Defensie en de bonden

 

Olie en vuur

Zoals al eerder hebben de bonden noodgedwongen het overleg stilgelegd.

De clash werd verschillend beleefd. De bonden gaven zoals eerder gemeld hun beeld van de werkelijkheid aan:

Onderhandelingen mislukt!

De Minister laat met haar houding zien dat de waardering voor het defensiepersoneel zich bij haar vooral beperkt tot woorden, maar dat daden waaruit die waardering blijkt van haar niet te verwachten zijn. Zij lapt daarmee de gerechtvaardigde eisen van haar personeel aan haar spreekwoordelijke laars en neemt het defensiepersoneel duidelijk niet serieus.

Defensie kwam mogelijk van een andere planeet want haar perceptie van de werkelijkheid was totaal anders. Op de intranet-site van Defensie stond het volgende bericht

Overleg Defensie en bonden stilgelegd.  De onderhandelingen tussen de bonden en Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord voor defensiepersoneel zijn stilgelegd.

Met een akkoord had Defensie forse stappen kunnen zetten naar een op de toekomst toegesneden personeelsbeleid. De bonden willen niet verder onderhandelen. Dat is slecht nieuws voor het personeel. Daarom betreurt Defensie deze stap. Het personeel blijft nu langer in onzekerheid over loonontwikkeling en de nieuwe diensteinderegeling.

Oftewel beiden spelen elkaar de “zwarte Piet” toe.

Het Sector Overleg Defensie

Wilt u het integrale verslag van de clash-bijeenkomst van het Sector Overleg Defensie nog eens nalezen klik dan hier.

Defensie gaf in die vergadering aan dat uiteindelijk partijen tot de gezamenlijke conclusie kwamen dat ze het niet eens met elkaar waren (agree to disagree). De bonden gaven aan dat er sprake was van ‘achteruit onderhandelen’. Wat reeds eerder afgesproken was werd later weer door Defensie ter discussie gesteld.

Was het 10 dagen geleden al “water en vuur” tussen de bonden en Defensie daarna deed de secretaris-generaal nog wat extra olie op het vuur door al het defensiepersoneel een mail te sturen met de boodschap dat het toch echt aan de bonden lag dat het personeel langer moet wachten op de loonontwikkeling en de nieuwe diensteinderegeling.

Deze mail raakte niet alleen een groot deel van het defensiepersoneel maar ook de bonden waren op z’n zachtst gezegd ‘not amused’. Zij hebben dan ook een brief aan de minister van Defensie gestuurd om hun ongenoegen kenbaar te maken (klik hier) .

De brief van de gezamenlijke bonden besluit dan ook met

Dit soort zeer tendentieuze mails worden door de meeste medewerkers én de CVO’s als zeer ongepast ervaren, worden zeker niet gewaardeerd en zullen de huidige sfeer en onderlinge relaties zeker niet ten goede komen.

Defensie zit op ramkoers en de bonden hebben de handschoen opgepakt. Het blijft gissen wanneer de beide partijen weer aan de overlegtafel gaan.

Wanneer nieuwe diensteinderegeling?

 

 

Het ministerie van Defensie gaf aan:

Het personeel blijft nu langer in onzekerheid over loonontwikkeling en de nieuwe diensteinderegeling.

Voor hen die in 2017 regulier met FLO zouden gaan is het stilleggen van het overleg natuurlijk ‘killing‘. Sommigen hebben bewust ervoor gekozen om eerst af te wachten wat de nieuwe diensteinderegeling precies gaat inhouden. Als dat dan later bekend wordt dan betekent het ook later met FLO. Tenzij ervoor gekozen wordt om conform de reguliere ontslagdatum in 2017 Defensie te verlaten.

Het verslag van het  Sector Overleg Defensie geeft een beetje een inkijkje in de keuken van de nieuwe diensteinderegeling. klik dan hier.

Vervolgens werd er gerefereerd aan de overgangsregeling voor de nDER, maar het gaat over de hele nDER, de overgangsregeling was daar een onderdeel van. Daar liggen partijen inderdaad een heel eind uit elkaar ten aanzien van de visie wat er nodig is om mensen die naar de nieuwe diensteinderegeling moeten, te faciliteren. Kijkend naar het eerste deelakkoord kan men ook uitgaan van de gedachte dat iedereen van de bestaande populatie in de oude regeling kan blijven als hij dat wil en dat de nDER alleen zou gaan gelden voor nieuwkomers bij Defensie. Daar zaten allerlei varianten in en spreker heeft vastgesteld dat partijen in de daarover gevoerde discussie absoluut niet tot elkaar zijn gekomen.

Kortom Defensie en de bonden begonnen met de nieuwe diensteinderegeling met een verschillend perspectief waarbij de partijen niet dichter bij elkaar kwamen.

Of het met een nieuwe Regering sneller gaat valt moeilijk te zeggen maar dit proces gaat zo vermoed ik wel even duren. Denk daarbij aan september/oktober 2017. Aan de andere kant wordt onder druk alles vloeibaar en dan kan het zijn dat het nog voor de zomer rond is.

Defensiepersoneel wordt keer op keer om geduld gevraagd. Na het uitblijven van een fatsoenlijk arbeidsvoorwaardenakkoord is bij een groot aantal dat geduld al over de houdbaarheidsdatum heen.

De bonden en het defensiepersoneel

De gezamenlijke bonden zijn acties aan het voorbereiden en ze hebben met de verkiezingen en een nieuwe Regering het tij mee om aandacht te vragen voor hun standpunten. Binnenkort worden de acties bekendgesteld.

De meeste acties zullen sterk gericht zijn op het actief dienend personeel waarbij ik me kan voorstellen dat de aankomende verkiezingen een uitgelezen moment zijn om politici te bestoken. IUk kan me voorstellen dat bepaalde acties op kazernes of vliegbases plaatsvinden terwijl andere acties voor het gebouw van het ministerie van Defensie zullen worden gepland.

Wilt u weten welke acties georganiseerd worden kijk dan regelmatig op de website: http://www.defensiepersoneelinactie.nl/