Vandaag, 18 september 2018, was het weer Prinsjesdag.

Dat betekende onder andere de troonrede, de miljoenennota en de Defensiebegroting.

 

Defensiebegroting

Vandaag is de Defensiebegroting gepresenteerd. Wilt u de begroting helemaal lezen klik hier

De bonden hebben hun ongezouten mening gegeven over deze begroting.

ACOM  (klik hier voor de volledige reactie op hun website)

De ACOM opent met ‘mooie woorden nu nog de daden”. Defensie haalt bij lange na niet de 2% van het BBP en dat heeft consequenties voor de inrichting van de organisatie. De ACOM omschrijft Defensie als een ‘houtje-touwtje’organisatie’ waar de kaalslag het vertrouwen van het personeel een grote deuk heeft gegeven. Tenslotte holt Defensie en dus ook het kabinet achter de feiten aan. Pas nu gaat Defensie serieus nadenken over verhoogde risico’s op overlijdenb bij missies en de financiële consequenties daarvan.

AFMP (klik hier voor de volledige reactie op hun website)

Voor de AFMP is het duidelijk: investeer óók in het personeel. Dit personeel is het belangrijkste kapitaal en waarborgt onze veiligheid. Voor de AFMP is Defensie er nog lang niet.

KVMO  (klik hier voor de volledige reactie op hun website)

De officieren maken zich aldus de KVMO grote zorgen over de toekomst van onze krijgsmacht. Het wantrouwen in de defensie-organisatie begint alarmerend te worden. Defensie haalt bij lange na de 2% BBP niet. Namens de officieren is ook een brandbrief naar de minister gestuurd.

VBM  (klik hier voor de volledige reactie op hun website)

De VBM hamert erop dat Defensie eindelijk haar afspraken moet nakomen o.a.
– toegezegd dat Defensie 2% van het BBP uitgeeft aan Defensie. Staat nergens in de defensiebegroting
– in 2000 toegezegd dat er een levensfase bewust personeelsbeleid komt. Nog steeds niet echt ingelost
– in 2019 richt Defensie zich op ‘flexibele aanstellingsmogelijkheden en contractvormen’. Hadden de bonden niet met Defensie afgesproken dat er meer zekerheid voor het personeel zou komen?