AOW gat tijdens de defensiebegroting op 11 en 12 november 2015

Onderstaand die passages die tijdens de behandeling van de Defensiebegroting 2016 op 11 of 12 november 2015 zijn uitgesproken door Jasper van Dijk (SP) en Angelien Eijsink (PvdA) over het onderwerp AOW-gat bij militairen alsmede de reactie van de minister daarop. De tekst is ook als pdf te downloaden   Jasper van Dijk (SP): Het AOW-gat van Defensiepersoneel is een grote schande. Mensen worden volledig buiten hun schuld getroffen door het beleid van de minister. Hier is ontegenzeggelijk sprake van … Vervolgd