Nieuwsbrief dd 26 oktober 2016

 

Deze nieuwsbrief is geheel gewijd aan de besprekingen over het AOW-gat in de Tweede Kamer.

 

Agenda

2 november 2016 (14.00 – 16.00 uur)

Gesprek tussen de VCD en de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën

 

Brief van de minister over het AOW-gat

minister-hennis
Bron: Ministerie van Defensie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De minister heeft op 21 oktober 2016 een brief aan de Kamer gestuurd waarin meer in het algemeen de stand van zaken uiteen wordt gezet. Voor de brief klik hier 

Het AOW-gat treft

 • burgerpersoneel dat voortijdig in het kader van de reorganisaties Defensie heeft verlaten
 • militairen die met FLO zijn gegaan.

In de brief geeft de minister de verschillen tussen beide groepen aan:

 • Een verschil tussen de wachtgelduitkering en de UGM-uitkering is dat de wachtgelduitkering een financiële voorziening bij werkloosheid is, en de UGM-uitkering een financiële voorziening ter overbrugging van de periode tussen het leeftijdsontslag van militairen en het militair ouderdomspensioen.
 • Voor militairen gaat bovendien het ABP-ouderdomspensioen in bij het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, terwijl de pensioenleeftijd voor burgermedewerkers is verhoogd naar de AOW-leeftijd. Bij voormalig militairen is daarom geen sprake van het vervroegd laten ingaan van het ABP-ouderdomspensioen.

 

Technische briefing en rondetafelgesprek

Op 26 oktober 2016 heeft de Vaste Kamercommissie voor Defensie in een technische briefing over het AOW-gat gesproken met  vertegenwoordigers van het ministerie Defensie en van Financiën.

Technische briefing

 

Onderstaand de audio-opname van de technische briefing

 

Rondetafelgesprek 

Vervolgens kwamen de bonden in het rondetafelgesprek aan bod en direct belanghebbenden.

hennis-en-de-bonden
Bron: ministerie van Defensie

 

Militaire bonden

 • Mw. Snels, Voorzitter AFMP
 • Dhr. Debie, Voorzitter VBM
 • Dhr. De Natris, Voorzitter KVMO
 • Dhr. Van der Hulst, Voorzitter ACOM
 • Mw. Nummerdor-Buijs, Jurist AOW-zaken

 

Onderstaand de audio-opname van het standpunt van de bonden

 

Oud-militairen

 • Dhr. Van der Heuvel
 • Dhr. Lit

 

Onderstaand het standpunt van de oud-militairen

 

Oud-burgerpersoneel

 • Dhr. Knops
 • Dhr. Ubachs

 

Onderstaand het standpunt van het oud-burgerpersoneel werkzaam bij Defensie (nota bene: door een technische fout zijn bij de 15e minuuut de vragen van de kamerleden niet opgenomen, zodat zo’n 5 minuten ontbreken)

 

 

Kamervragen van Knops en Omzigt

De Tweede Kamerleden Knops en Omzigt hebben aan de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën kritische vragen gesteld over de vorstelijke vertrekregelingen bij de Belastingdienst en het gapend AOW-gat bij Defensie.

Voor de kamervragen klik hier

 

Standpunten van de diverse groepen

 

Tijdens het rondetafelgesprek zullen de bonden en de direct belanghebbenden hun standpunt nader toelichten. Twee hebben hun standpunt reeds aan de Tweede Kamer medegedeeld. Naar verwachting zullen de andere bonden/groepen hun standpunt nog voor 26 oktober as aan de Tweede Kamer beschikbaar stellen. In dat geval zal dat standpunt op deze website staan.

Standpunt ACOM

De ACOM heeft een brief naar de Kamer gestuurd waarin hun standpunt is verwoord. Voor de brief (klik hier).

 • De ACOM is van mening dat hier bedoelde oud-medewerkers van Defensie een specifieke groep is die geen nadeel zou mogen ondervinden van het ophogen van de AOW-leeftijd. Men heeft immers niet vrijwillig de dienst verlaten en heeft ook niet gevraagd om het ophogen van de AOW-leeftijd.
 • Ook is de ACOM van mening dat er voor deze groep mensen een regeling dient te komen die gefaciliteerd wordt door de uitzonderingsgroep te benoemen in de wetgeving. Het kan niet zo zijn dat Defensie door het uitvoeren van een wet waar zij geen invloed op heeft de rekening gepresenteerd krijgt voor het compenseren van de nadelen die individuen daarvan ondervinden. Dit had meegenomen dienen te worden bij het ontwerp van die wetten, en dan had er nagedacht dienen te worden over specifieke groepen.

Standpunt AFMP

Voor het standpunt van de AFMP?MARVER (klik hier). Dit standpunt is samen met de GOV\MHB en de VBM.   Zie ook standpunt GOV/MHB

Standpunt GOV/MHB

GOV|MHB heeft op 21 oktober 2016 hun standpunt aan de Tweede Kamer gestuurd. Voor de brief (klik hier).

Onderstaand de conclusies:

De GOV|MHB, VBM en AFMP constateren dat inzake de ophoging van de AOW-leeftijd het kabinet heeft verzuimd rekening te houden met de Bijzondere Positie van de Militair. Het gevolg is dat de militair niet alleen wordt geconfronteerd met een AOW-gat, maar ook met een verplicht eerder ingaand pensioen ten opzichte van alle andere werknemers in Nederland. Over dit pensioen wordt ook nog eens een hoger belastingtarief geheven omdat het lagere pensioenbelastingtarief pas op de AOW-leeftijd ingaat. De gevolgen van bovenstaande omissie zijn tweeledig. Ten eerste, een grote groep gewezen militairen ondervindt een groot financieel nadeel. Ten tweede, het defensiepersoneel financiert uit solidariteit de voorlopige voorziening voor de gepensioneerde collega vanuit het arbeidsvoorwaardelijke geld.

Voor burgerambtenaren geldt dat zij een AOW-gat én een pensioengat hebben omdat hun pensioendatum gelijk is gesteld aan de AOW-datum. Ook voor hen geldt dat zij inboeten vanwege het hogere belastingtarief voorafgaand aan het ingaan van de AOW. Ook voor deze groep geldt dat het defensiepersoneel uit solidariteit een deel van zijn arbeidsvoorwaardelijk geld inzet ter compensatie van het AOW-gat van het gewezen burgerpersoneel met een ontslaguitkering.

Standpunt VBM

Voor het standpunt van de VBM (klik hier). Dit standpunt is samen met GOV/MHB en de AFMP/MARVER.  Zie ook standpunt GOV/MHB

Standpunt oud-militairen

De heer vd Heuvel geeft aan hoe rechtbanken de groep militairen in het gelijk hebben gesteld. Er is sprake van leeftijdsdiscriminatie. De groep militairen willen gewoon simpel dat de UGM aansluit op de AOW-leeftijd. Nu Defensie de zaak blijft traineren wordt het verzet sterker. Het feit dat sommige militairen onder de bijstandsnorm komen is tekenend voor de wijze waarop Defensie dit probleem aanpakt. Voor het standpunt klik hier

Standpunt burgerpersoneel

De groep burgerpersoneel geeft in een overzicht met praktische voorbeelden aan wat de directe financiële gevolgen zijn. Het financiële AOW-gat over de periode van 65 jaar tot de leeftijd dat de oud-defensiemedewerk(st)er AOW ontvangt kan afhankelijk van de persoonlijke situatie hoog uitvallen. .

Voor de brief (klik hier)