Meer zorg en begeleiding bij ontheffing uit de initiële opleiding

    De rechtspositie van de tijdens de opleiding ontheven militair staat in schril contrast met andere groepen van militairen die ook gedwongen ‘afscheid’ moeten nemen. In een brief aan de bonden heeft Skip Springer Advies om meer aandacht gevraagd voor de rechtspositie van de militair, als deze militair wordt ontheven van de opleiding. Vanzelfsprekend zijn er gradaties waarom iemand ontheven wordt van de initiële opleiding. Toch leert de praktijk dat iemand die meer dan zijn uiterste best heeft gedaan … Vervolgd