U bent het niet eens met het besluit van de overheid als werkgever of als bestuursorgaan.

Op basis van jarenlange ervaring hebben we enkele regels of zeg maar praktische tips opgesteld die u goed in de gaten moet houden, indien u al dan niet bezwaar maakt.

Doe u voordeel ermee.

 

Bent u het echt eens met het besluit?

We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: Elke besluit dat tegen u door de overheid als werkgever of als bestuursorgaan wordt genomen is een besluit.

Als u het niet eens bent met dat besluit dan kunt u bezwaar maken. Bent u het eens dan maakt u vanzelfsprekend geen bezwaar. Kijk dan wel van tevoren wat de consequenties  zijn als u geen bezwaar maakt.

Zo had een persoon een brief gekregen dat hij voor drie jaar op een functie in het buitenland was geplaatst. Hij was blij met het besluit en ging verhuizen naar het buitenland. Doordat het hem daar zo goed beviel vroeg hij verlenging van zijn plaatsing aan. Het verzoek werd afgewezen. Toen hij de brief had gekregen dat hij voor drie jaar in het buitenland was geplaatst had hij geen bezwaar gemaakt.

Oftewel hij wist dat hij drie jaar geplaatst zou worden, hij had geen bezwaar gemaakt dus geen extra verlenging.

 

Voldoet een besluit wel aan ‘alle regels van het spel

Een besluit moet aan bepaalde regels (‘beginselen’) voldoen en bij de toetsing van het bezwaar door de rechter wordt daar ook op gelet.

Onderstaand enkele vragen

  • is degene die het besluit heeft genomen wel bevoegd (geweest) om dat besluit te nemen?
  • is er sprake van een afgewogen besluit en een deugdelijke besluitvorming? Is er bv voldoende onderzoek gedaan naar de feiten en belangen die spelen?
  • is het besluit goed gemotiveerd? Kloppen de feiten? Is de motivering logisch en begrijpelijk?
  • is het besluit goed geformuleerd? Zijn de rechtsregels juist en consequent toegepast?
  • is er sprake van onpartijdigheid? Is de noodzakelijke openheid en eerlijkheid in acht genomen?
  • is het besluit onverwacht of had de indiener op basis van ‘gewekt vertrouwen’  een ander besluit verwacht?
  • wordt iedereen op dezelfde manier behandeld of is er sprake van ongewenste voorkeur?

 

De termijnen zijn heilig voor u!

De reactietermijnen zijn heilig voor u. Indien de overheid of de rechtbank een besluit neemt dan staat aan het eind een opmerking dat u bezwaar tegen dat besluit kunt maken. Let wel die termijnen zijn heilig. Indien u te laat bent dan wordt u zaak niet behandeld. Het maakt dan niet uit of u wel of niet gelijk heeft. Met name als u een sterke zaak zou hebben is het des te zuur als de zaak niet wordt behandeld. Veelal zegt de overheid of de rechter dat de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld omdat de termijn van bezwaar is overschreden.

Indien wij uw zaak in behandeling hebben dan dragen wij zorg dat de stukken binnen de gestelde termijn zijn ingeleverd, zodat u zich ook daarover geen zorgen hoeft te maken.

 

Maak – indien gewenst – gebruik van de Wet Dwangsom

Extra pijnlijk is dat u als militair, ambtenaar of particulier gehouden bent aan de termijnen, maar dat de overheid vele malen de termijnen overschrijdt. In dat geval kunt u via de Wet Dwangsom de overheid dwingen om met een beslissing te komen. U wijst de overheid op die verplichting (‘in gebreke stelling’) en verzoekt de overheid om binnen 14 dagen alsnog een besluit te nemen.

Is er na die 14 dagen nog geen besluit genomen dan moet de overheid voor elke dag na die 14 dagen een dwangsom betalen dat kan oplopen tot 1260 euro (bij een overschrijding van 42 dagen)

Is er ook na die 42 dagen geen besluit dan kan u via de rechter een besluit afdwingen.

 

Let wel: de dwangsom wordt aan u bruto betaald indien u als werknemer/werkneemster de dwangsom ontvangt.

 

Waarom staat er “indien gewenst” gebuik maken van de Wet Dwangsom?  Niet in alle gevallen is het raadzaam om snel een besluit te forceren. Soms kan een ‘op de lange baan schuiven‘ ook in uw voordeel werken.

Daarom zullen wij altijd met u bespreken wat in uw geval de beste keuze is.

 

Betaal het griffiegeld tijdig

Bij een beroep bij de rechtbank of een hoger beroep bent u griffiegeld verschuldigd. Wordt het griffiegeld ondanks een aanmaning niet voldaan of te laat betaald dan loopt u de kans dat de zaak niet in behandeling wordt genomen.

Gelijk aan de termijnen zou dat zeer spijtig maar ook onverteerbaar zijn. Kortom betaal op tijd.

Indien wij uw zaak in behandeling hebben dan staan wij garant dat de betaling op tijd is voldaan, zodat u zich ook daarover geen zorgen hoeft te maken.