U als verdachte, de politie/KMar, de officier van justitie, de rechter.  Verschillende partijen zijn betrokken bij een strafrechtelijke procedure.

Elke partij vervult in de procedure een eigen rol.

 

  • u als verdachte wordt ergens van verdacht.
  • De politie of de Koninklijke Marechaussee die vaak als eerste betrokken is bij de zaak en het onderzoek uitvoert
  • Een officier van Justitie die namens het Openbaar Ministerie optreedt en besluit of de zaak voor de rechter moet komen
  • Een rechter-commissaris die soms nog aanvullende verhoren uitvoert
  • De rechter die op basis van de stukken en de rechtbankzitting een uitspraak doet. Het hangt van de ernst van de overtreding af of de zaak wordt behandeld door de Politierechter (deze spreekt alleen recht) of door de Meervoudige Kamer van de rechtbank, die met drie rechters de zaak behandelt.
  • Soms is er sprake van een derde partij bv het slachtoffer bij een verkeersongeluk, een benadeelde bij een fraude of oplichting, nabestaanden bij een moord/dodelijk ongeval of getuigen, die iets of iemand hebben gezien.

 

Schuldig/onschuldig

In het strafrecht zijn drie zaken zeer belangrijk:

  • de verdachte blijft onschuldig totdat het tegendeel is bewezen
  • de verdachte kan alleen maar veroordeeld worden voor een feit dat in de wet beschreven staat. In de wet is namelijk beschreven welke gedragingen strafbaar zijn en welke straf daarvoor staat. Er zijn verschillende wetten bv Wetboek van Strafrecht, Warenwet, Wegenverkeerswet etc.
  • het is het Openbaar Ministerie die moet bewijzen dat de verdachte schuldig is; de verdachte hoeft nooit zijn onschuld te bewijzen.

 

Strafbare feiten

Er zijn 2 soorten strafbare feiten: overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn lichte vergrijpen, misdrijven zijn ernstiger.

 

Fasen van het strafrechtproces

Een strafrechtelijke procedure kent drie verschillende fases t.w.

 

Tien regels bij de strafprocesprocedure

Doe uw voordeel met de 10 regels bij de strafprocesprocedure Lees meer