In de komende weken zal de HDP het arbeidsvoorwaardenresultaat van 20 augustus 2018 nader toelichten. De bonden op hun beurt hebben ook bijeenkomsten ingepland om hun visie op het resultaat aan hun leden te verkondigen. Zelf ga ik naar de bijeenkomst van 14 september as.. Locatie: Den Haag geb 31 zaal 101.

Aanvullend zijn nog zogenaamde Q&A vragen voor het burgerpersoneel gekomen (klik hier)

Op basis van al die informatie (HDP, bonden en Q&A) moeten de leden voor 1 oktober as aangeven of ze het resultaat omarmen of afwijzen.

Daarom het advies om naar bovenstaande bijeenkomsten te gaan teneinde een goed beeld te krijgen wat dit resultaat voor u persoonlijk gaat betekenen. Blijf vooral kritisch op Defensie maar ook op de bonden.

Het zijn immers Defensie én de bonden geweest die

  • niet adequaat op de WUL-regeling hebben geanticipeerd zodat militairen maximaal 1,5% op hun salaris hebben moeten inleveren
  • niet adequaat op de ophoging van de AOW-leeftijd hebben gereageerd zodat jarenlang voormalig defensiepersoneel niet wist waar ze financieel aan toe waren. De Voorlopige Voorziening werd door de Centrale Raad van Beroep met een onvoldoende gewaardeerd, zodat Defensie allerlei financiële reparaties moest invoeren. Het is uiteindelijk aan Loek vd Heuvel (en in veel mindere mate aan de bonden) te danken dat er uiteindelijk een 100% AOW-gat compensatie is gekomen.
  • aan de inhoud van het SBK2012 ineens een heel andere interpretatie geven. In het SBK2012 staat toch echt ’tot de dan geldende pensioengerechtigde leeftijd’ zodat de uitkering aan moet sluiten op de AOW-leeftijd. De bonden laten het gebeuren dat artikel 122 van het Burgerlijk Ambtenarenreglement (BARD) nog steeds niet is aangepast. 

De militaire bonden spannen zich maximaal in voor hun leden, maar de leden hebben de laatste tijd steeds vaker het idee dat de besturen van de bonden op een andere planeet wonen.

Luitenant-kolonel Pieters (1971) voorheen hoofdonderhandelaar namens de CMHF-sector Defensie, heeft in een lezenswaardig artikel reeds zijn mening gegeven over de afzonderlijke elementen van het resultaat zoals

  • het loonbod
  • de premie vrijval
  • de vergoeding meerdaagse activiteiten
  • het militair pensioen
  • de vergoeding uitzendperiode
  • Dubbeltellende pensioengeldige tijd

Klik hier voor het artikel

Zijn eindconclusie is:

Alles overziend kan helaas niet anders dan geconcludeerd worden dat de militair het wederom moet doen met slechts mooie woorden. Weer blijft het daar echter bij en is de daadwerkelijke erkenning en waardering op dit moment (nog) ver te zoeken. Het enige positieve aan het onderhandelaarsakkoord is de richting waarin een deel van de inhoud zich begeeft: omhoog en vooruit. Nu nog een daadwerkelijke positieve invulling van de (gehele) inhoud!