Nieuwsbrief 18 september 2016

 

Zoals al eerder aangegeven spelen de politiek en de bonden een belangrijke rol in het AOW-gat/-hiaat dossier.

De politiek beziet tezamen met de minister van Defensie en de staatssecretaris van Financiën óf en op welke wijze er extra geld naar Defensie kan gaan. Ook bestaat de mogelijkheid dat maatregelen worden genomen dat de afdracht van Defensie aan Financiën gewoon lager wordt. Kortom de politiek gaat in eerste instantie over het financiële kader.

De bonden vertegenwoordigd in de Centrales voor Overheidspersoneel moeten uiteindelijk de handtekening zetten onder het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord inclusief een nieuw diensteinderegeling en de oplossing van het AOW-gat.

In de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 juli 2016 merkt de Raad op:

De minister heeft in dit verband terecht gewezen op het zogenoemde sectoroverleg, waarbij per sector door sociale partners afspraken worden gemaakt over de geldende arbeidsvoorwaarden. De afspraken in andere sectoren kunnen hier dan ook niet bepalend zijn.

 

plein 4 vooraanzicht 3

Van uitspraak naar beleid

 

In de brief van 27 juli 2016 schrijft de minister aan de Tweede Kamer dat zij met de centrales voor overheidspersoneel de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zal bespreken:

Defensie bestudeert de uitspraken nader en zal met de vakcentrales in overleg treden over de gevolgen van de uitspraak voor de voorziening AOW-gat.

De meervoudige kamer van de rechtbank van Limburg heeft afgelopen week t.w. op 13 september 2016 uitspraak gedaan.

Geheel in lijn met voorgaande zaken maar wel tekenend is het feit dat Defensie tijdens de zitting aangaf dat de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep voor Defensie geen reden zijn om het standpunt in deze rechtszaak te wijzigen.

Ondanks dat deze zaak aldus de rechtbank niet exact gelijk is aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 juli 2016 is de rechtbank toch van oordeel dat ook in deze zaak sprake is van een verboden onderscheid naar leeftijd.

Omdat één van de voormalige defensiemedewerkers reeds in november 2016 65 jaar wordt vroeg hij aan de rechtbank om direct te beslissen. Defensie kon echter geen datum noemen waarop duidelijk zal zijn welke regeling in zijn geval wordt getroffen. Om die reden heeft de rechtbank in deze zaak een voorlopige voorziening getroffen. De voormalige defensiemedewerker is door de Rechtbank in het gelijk gesteld en zijn uitkering loopt door tot aan zijn AOW-leeftijd.

Probleem is echter wel dat als de bonden en Defensie met een soberder regeling komen dan dient hij het teveel betaalde geld terug te betalen.

 

20150416-fotoarbeidsvoorwaarden-jpg
Bron: Ministerie van Defensie

De sleutel ligt bij de bonden

Zoals u merkt spelen de bonden (ACOM, AFMP, KVMO, Marechausseevereniging, NOV, ODB en VBM) een cruciale rol in het AOW-gat dossier.

Immers Defensie onderhandelt met de bonden over de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Doelstelling is om uiteindelijk tot een regeling te komen die voor alle partijen (bonden en defensie) acceptabel is.

Indien éénmaal de handtekening door alle partijen is gezet betekent dit feitelijk dat zowel de politiek als ook de rechtspraak een stapje terug moeten doen. Immers, Defensie kan dan richting rechtspraak en politiek aangeven dat na uitgebreide onderhandelingen tot een voor alle partijen aanvaardbare regeling is gekomen.

De huidige regeling is aldus de rechtbanken en de Centrale Raad van Beroep leeftijdsdiscriminerend. De vraag is of met de onderhandelingen tussen bonden en Defensie het AOW-gat wordt opgelost of dat het AOW-gat blijft bestaan maar de leeftijdsdiscriminatie wordt opgelost.

Wees ervan bewust dat na tekening van de regeling het minder eenvoudig is om bij de rechtbank en/of de politiek gehoor te krijgen. Het akkoord is dan immers met instemming van de bonden binnen de sector Defensie afgesproken.

Feitelijk betekent dit dat

  • u de lijn met uw bond zeer kort moet houden.
  • u als lid mag eisen dat u bijtijds door uw eigen bond wordt geïnformeerd wat hun standpunt is.
  • u aan uw bond mag vragen op welke wijze de leden van de bond zich kunnen uitspreken over het conceptakkoord. Is het “one man, one vote” of gaat de stemming getrapt via de kaderleden?

U kunt uw eigen bond bereiken

ACOM info@acom.nl

AFMP info@afmp.nl

KVMO info@kvmo.nl

Marechausseevereniging  info@marechauseevereniging.nl

NOV info@nederlandseofficierenvereniging.nl

ODB info@defensiebond.nl

VBM cbb@mijnvbm.nl

 

Zorg ervoor dat u weet wat er speelt voordat uw eigen bond een handtekening zet.