Op 26 april en 1 juni 2017 heeft de Centrale Raad van Beroep Defensie in het gelijk gesteld.

Is het nu dan afgelopen en moeten de wonden worden gelikt?

Een volmondig ‘ja’ kan ik na zo’n uitspraak niet geven maar het wordt bijna onmogelijk gemaakt om juridisch nog een harde vuist te maken.

Nieuwsbrief 20 augustus 2017

Algemeen

In een recente uitspraak t.w. 7 augustus 2017 heeft de rechtbank Noord-Holland bijvoorbeeld de standpunten van de Centrale Raad van Beroep onderschreven en Defensie wederom in het gelijk gesteld. Niettemin heeft de rechtbank geoordeeld dat Defensie gehouden is om de proceskosten voor verleende rechtsbijstand te vergoeden alsmede het betaalde griffierecht. Voor de uitspraak klik hier.

 

Welke mogelijkheden zijn er nog?

Het is goed om te bezien welke mogelijkheden en onmogelijkheden er zijn.  Ik heb daartoe de informatie over het AOW-gat verdeeld over twee categorieën t.w.

Daar treft u ook informatie om een inkomensoverzicht bij Defensie aan te vragen.

Toch zie ik nog goede bezwaar-/beroepsmogelijkheden voor hen die via SBK2012 Defensie hebben verlaten en dan met name twee groepen:

  • ex-defensiepersoneel die na hun 50e levensjaar Defensie hebben verlaten en een diensttijd van minimaal 10 jaar hebben
  • ex-defensiepersoneel die Defensie hebben verlaten en aanspraak maken op een GMI (Gegarandeerd Maandelijks Inkomen)

Waar zijn de bonden mee bezig?

De achterban en de bonden vonden het eindbod van Defensie over een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord een minachting voor het personeel. In de afgelopen maanden hebben de bonden uiteenlopende acties gevoerd t.w. informatiebijeenkomsten, stiptheidsacties op de luchthavens Rotterdam en Eindhoven alsmede het opzetten van een petitie.

Bron: http://www.defensiepersoneelinactie.nl/

Voor meer informatie over de activiteiten van de bonden (klik hier)

Alleenstaand of samenwonend?

Defensie volgt de regeling van de Algemene Ouderdomswet (AOW) bij de tegemoetkoming AOW-hiaat. In de wet wordt het begrip samenwonend veel breder opgevat. In de Algemene Ouderdomswet is de relatie tot elkaar niet van belang. Als uw broer, zus, huisgenoot, neef, vriend, kennis etc op hetzelfde adres als u woont dan bent u al samenwonend en ontvangt u 334 euro netto minder als dat u alleen woont.

Voor meer informatie (klik hier)

Waar is de politiek mee bezig?

In hoeverre de politiek alsnog de 90% maatregel ombouwt naar een 95% of 100% maatregel is op dit moment nog koffiedik kijken.

Achter de schermen word hard en dapper gewerkt om de politiek in de juiste richting te sturen. De motie Knops/van Dijk heeft het in december 2016 net niet gehaald. De Tweede Kamer is nog steeds verdeeld over dit onderwerp.

Onduidelijk is ook welke plaats het defensiepersoneel straks op het prioriteitenlijstje van het nieuwe kabinet  krijgt. Van de kant van de politie, de zorg, de brandweer, het onderwijs zijn immers ook hartenkreten richting de onderhandelaars gestuurd.

 

Begin september komt de Kamer terug van het zomerreces en dan zal meer duidelijk worden hoe de waardering en erkenning zich vertaald in harde munten.