Nieuwsbrief 3 november 2016

 

algemeen_overleg_aow_gat-_3
Oud-militairen in de rij om de Tweede Kamer binnen te gaan. © Freek Kettner
2016-11-02-ao
Oud militairen in de rij om in de zaal van het Algemeen Overleg te gaan.

 

 

Algemeen

Het Algemeen Overleg tussen de Vaste Kamercommissie en de ministers van Defensie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede de staatssecretaris van Financiën kende gisteren toppen maar ook dalen.

Namens de Vaste Kamercommissie voor Defensie waren aanwezig:

  • de heer Teeven (VVD)
  • de heer Knops (CDA
  • de heer van Dijk (SP)
  • mevrouw Eijsink (PvdA)
  • de heer de Roon (PVV)
  • de heer Houwers (partij Houwers)
  • mevrouw Belhaj (D’66)

Kamerdebat eerste termijn van de Kamer (‘een toppertje‘) 

In de eerste termijn kunnen kamerleden hun standpunt verwoorden en vragen stellen aan de bewindslieden.

Door alle kamerleden, ieder vanuit hun politiek kleur, werd een sterk en krachtig pleidooi gehouden om de UGM door te trekken naar de AOW-leeftijd. Alle kamerleden (zowel rechts als links) hadden daar onderling geen discussie over.  Er was kamerbreed maar één optie……precies doortrekken van de UGM naar de AOW-leeftijd.

De heer Teeven (VVD) bijvoorbeeld hield een steving pleidooi om de zogenaamde fiscale heffing van 52% bij Defensie af te schaffen. Een werkgever is namelijk verplicht om ook op latere leeftijd zijn personeel aan het werk te houden. Doet de werkgever dat niet en worden oudere werknemers eenzijdig (vrijwillig of verplicht) ontslagen dan betaalt de werkgever 52% van de loonsom als boete. Voor Defensie is dat zo’n slordige 150 miljoen op jaarbasis. De heer Teeven vond voldoende artikelen binnen de wet om het probleem voor Defensie op te lossen.

algemeen_overleg_aow_gat
Vergaderzaal Algemeen Overleg AOW-gat te volgen via andere zalen. © Freek Kettner

 

algemeen_overleg_aow_gat-2
Eén van de andere zalen waar het Algemeen Overleg AOW-gat werd gevolgd © Freek Kettner
Mevrouw Eijsink (PvdA) timmerde sterk op de “bijzondere positie van de militair“. Juist die bijzondere positie maakt het gewoon mogelijk om specifiek voor militairen een uitzondering te maken.

De heer de Roon (PVV) gaf aan dat het toch niet zo kan zijn dat een militair onder het bijstandsniveau zit, terwijl anderen (nog maar net in Nederland) ongestoord daarboven zitten.

Kortom na afloop van de eerste termijn van de Kamer waren de vele honderden aanwezige oud-militairen goed gemutst en en benieuwd wat de reactie van de bewindslieden zou zijn.

Voor de audio -opname van de standpunten en de vragen van de kamerleden treft u onderstaand de audio-opname aan.

 

 

Reactie van de minister SZW en Defensie (‘een diep dal’)

minister-asscher
Minister Asscher © Rijksoverheid
minister-hennis
Bron: Ministerie van Defensie

 

 

Omdat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerder weg moest begon hij als eerste met het beantwoorden van de vragen.

Hij ging met name in op de zogenaamde fiscale heffing.  De minister was daarbij zeer stellig: de fiscale heffing is voor de werkgever en niet voor de werknemer. De Regering wil dat iedereen langer doorwerkt en als een werkgever beslist of toestemming geeft dat een werknemer vervroegd de organisatie verlaat dan is die werkgever verplicht om die heffing te betalen.

Het maakt daarbij niet uit of het vertrek vrijwillig (pre-pensioen) of verplicht (overtolligheidsontslag/UGM) is. In alle gevallen worden overheidsorganen en commerciële bedrijven hetzelfde behandeld. Dit betekent aldus de minister van SZW dat ook Defensie gehouden is om die fiscale heffing te betalen. Kortom de minister gaf alleen aan hoe de wet in elkaar stak en gaf geen duimbreedte toe om in oplossingen te denken.

Ook de minister van Defensie was zeer naar binnen (lees: Defensie) gericht. Defensie heeft een probleem, dus Defensie moet het oplossen. Wel gaf zij aan dat zij niet in beroep gaat tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag van 6 oktober jl. Zij wil samen met de bonden tot overeenstemming komen over onder andere een nieuw diensteindestelsel. Ook wil zij nadere afspraken met de bonden maken om de financiële aanpassingen in te voeren die ervoor zorgen dat het AOW-gat wordt gedicht.

Noot: het gaat dan alleen om het AOW-gat maar het pensioen moet bij burgers altijd nog naar voren worden gehaald. Voorts hebben burgers en militairen nog steeds een inkomstenterugval omdat tot de AOW-leeftijd nog AOW-premie is verschuldigd.

Van de beantwoording door de bewindslieden van de vragen van de kamerleden treft u onderstaand de audio-opname aan.

 

Reactie staatssecretaris van Financiën en slotbemerkingen van de partijen

 

portretfoto-wiebes
Staatssecretaris Wiebes © Rijksoverheid

 

Vervolgens kwam de staatssecretaris van Financiën aan het woord. Hij gaf bijna eenzelfde college als de minister van SZW namelijk de basis theorie ‘fiscale heffing’. Geen enkele moeite werd er van de zijde van de bewindslieden gedaan om nader tot elkaar te komen. Integendeel de ministeries bleven ieder op hun eigen eiland.

Alle aanwezige politieke partijen waren zwaar teleurgesteld in de houding van de Regering. In plaats van het in gezamenlijkheid zoeken naar oplossingen werd steeds een betoog gehouden dat aldus de partijen geen recht doet aan het personeel dat hierbij ernstig geraakt wordt.

Financiën en SZW gaven geen duimbreedte toe en de minister van Defensie zag voldoende mogelijkheden om het binnen de eigen begroting op te lossen. Eventuele financiële hulp van de andere ministeries was niet nodig.

De heer Teeven was verbijsterd dat de Regering zo gemakkelijk zijn oplossingen om de fiscale heffing voor Defensie ongedaan te maken in de prullenbak gooide.

De heer Knops had geen goed woord over voor de houding van de minister. Zij gaat er zomaar vanuit gaat dat de bonden haar voorstellen zullen accepteren terwijl er helemaal geen extra financiële ruimte wordt bedongen.  Ook de minister was fel richting Knops waarin zij aangaf dat de Kamer zich afzijdig moest houden van het overleg tussen Defensie en de bonden. De heer Knops gaf daarbij aan dat dit klopt maar dat het de Kamer is die het budgetrecht heeft. Kortom een stevig één-tweetje.

Mevrouw Eijsink bleef hameren op de ‘bijzondere positie van de militair‘.  Zij vroeg zich af wat dan de status is van de ‘bijzondere positie van de militair‘. Gebruikt de Regering die bijzondere positie alleen maar als het de Regering goed uitkomt. De militair zo las zij in de Ambtenarenwet is het bijvoorbeeld verboden om te staken.

Van de beantwoording door staatssecretaris van Financiën en de laatste vragen van de kamerleden aan de bewindslieden alsmede een appreciatie van deze kamerleden op dit Algemeen Overleg treft u onderstaand de audio-opname aan.

 

 

Nabeschouwing

 

Media

Ook de media hebben aandacht besteed aan dit Algemeen Overleg

Hennis wil AOW-gat Defensie betalen uit arbeidsvoorwaarden in NU.nl

Nog geen oplossing voor ex-militairen met AOW-gat TV-interview NOS.nl

Militairen druipen af in Kamer Telegraaf

Verslag

Van dit Algemeen Overleg komt een zeer uitgebreid verslag dat naar verwachting binnen 14 dagen beschikbaar is. Indien u zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrief wordt u direct op de hoogte gesteld als het verslag beschikbaar is.

Iedereen kijkt naar elkaar en de oplossing is niet in zicht

De Regering heeft laten zien dat er weinig (financiële) beweging van hun kant valt te verwachten. Het aansluiten van de uitkering op de AOW-leeftijd is voor de Regering geen optie.

Defensie wil enkel en alleen de financiële vergoeding van de AOW oprekken, maar daar blijft het bij. Defensie wil haar eigen boontjes doppen en niet bedelen bij de andere ministeries.  Dat is mogelijk een bewuste keuze om daarmee te voorkomen dat de uitkering echt aansluit op de AOW-leeftijd.

Defensie handhaaft haar stelling dat geld dat aan post-actieven wordt uitgegeven niet meer aan de actief dienende burgers en militairen kan worden gegeven. Defensie lijkt daarmee te zeggen dat iedereen een beetje moet lijden.

Defensie wil op korte termijn met de bonden rond de tafel zitten om tot sluitende afspraken te komen. Het standpunt van drie van de vier bonden was vorige week duidelijk: de uitkering moet aansluiten op de AOW-leeftijd.

Defensie heeft er ook belang bij om de bonden achter haar te hebben. Bij elke rechtszaak kan Defensie dan zeggen: de regeling verdient geen schoonheidsprijs maar is in overleg met de bonden tot stand gekomen. In dat geval is de rechter terughoudender om in het voordeel van de burger of militair een uitspraak te doen.

De Kamer wil nog voor de behandeling van de begroting van Defensie een plenaire behandeling over dit onderwerp waarbij de mogelijkheid aan de kamerleden wordt geboden om moties in te dienen.

Hoe nu verder? 

Ik kan alleen maar vaststellen dat Defensie in het geheel niet had bewogen als militairen én burgers geen rechtbankzaken hadden gevoerd. Juist de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 juli 2016 en de Rechtbank Den Haag van 6 oktober 2016 waren ‘killing’  voor Defensie. De minister kan door de uitspraken geen kant op, tenzij zij de bonden mee krijgt om akkoord te gaan met haar voorstel. Drie van de vier bonden waren heel duidelijk: nada, njet, noppes…….UGM aansluiten op de AOW=leeftijd. Vraag is of ze dat standpunt handhaven.

Mogelijk eindbod van Defensie

Op basis van alle informatie schat ik in dat Defensie het volgende magere eindbod aan de bonden zal doen:

  • bij burgers: na 65 jaar geen recht op wachtgeld, pensioen (‘sigaar uit eigen doos’) naar voren halen en volledige vergoeding van de AOW. Let wel u betaalt wel 17,9% AOW-premie over uw naar voren gehaalde pensioen.
  • bij militairen: na 65 jaar geen recht op UGM. Pensioen wordt uitgekeerd en een volledige vergoeding van de AOW. Let wel u betaalt wel 17,9% AOW-premie over uw pensioen.

 

Via het overleg of toch via de rechter? Aan u de keuze……

Ik ga ervan uit dat alle militairen en burgers die al een juridische procedure hebben lopen gewoon doorgaan omdat meer heil valt te verwachten bij de rechter dan in het overleg tussen bonden en minister. Zeker ook omdat de bonden vorige week al helder in hun standpunt waren.

Heeft u nog niet uw rechten via juridische weg veiliggesteld dan heeft u na dit Algemeen  Overleg nog steeds de keuze om dat alsnog te doen.

Via een juridische procedure verzoekt u immers alsnog om uw uitkering aan laten sluiten op de AOW-leeftijd.

Als de bonden instemmen met het bod van Defensie zijn er naar mijn mening nog mogelijkheden om dat akkoord ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Er is immers nog steeds sprake van leeftijdsdiscriminatie.

 

Voor meer informatie over ‘uw rechten veilig stellen‘  klik hier