Regelmatig zijn de officier van justitie of de verdachte het niet eens met het vonnis. Zij kunnen dan bezwaar aantekenen tegen de uitspraak (‘in hoger beroep gaan’).

Hoger beroep tegen vonnissen van de Politierechter of de Meervoudige Kamer worden behandeld door het Gerechtshof.

In het hogere beroep gaan andere rechters de zaak opnieuw behandelen. Ten aanzien van een zitting in hoger beroep geldt eenzelfde protocol als eerder geschetst bij een rechtbankzitting.