Op 26 maart 2018 heeft de minister van Defensie de Defensienota 2018 gepresenteerd.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief en de Defensienota 2018

Naast alle maatregelen die Defensie naar voren laat komen is er één zeer opvallende t.w. op bladzijde 13 en bladzijde 23. Daar staat :

We verhogen de huidige compensatieregeling voor het AOW-gat van 90% naar 100%. 

Het is nu bijna een half jaar later. De toezegging is keihard maar qua uitvoering is nog steeds geen beweging.

Waarom nog geen 100% compensatie? 

Defensie heeft in 2015 een akkoord gesloten met de bonden over de AOW-regeling. Formeel heet de regeling “Voorlopige voorziening tegemoetkoming inkomensderving als gevolg van ophoging AOW-leeftijd”. 

Op basis van die regeling kan Defensie aan individuele defensiemedewerk(st)ers (burger en militair) die voldoen aan de voorwaarden een tegemoetkoming geven. Na 2015 is er veel veranderd want de voorlopige regeling is anno 2018 volledig achterhaald. De compensatie in tegenstelling tot de voorlopige regeling is nu veel uitgebreider. Defensie berekent wat de netto-inkomsten aan pensioen en AOW zouden zijn geweest indien de AOW-leeftijd op 65 jaar was gebleven.

Nu wordt er gekeken naar de nieuwe situatie en wordt het verschil tussen de oude en nieuwe situatie aangepast door :

  • Een AOW-gat compensatie
  • Een pensioencompensatie (alleen voor burgers)
  • Een 100% compensatie

Op dit moment zonder een fatsoenlijke regeling dient Defensie per individu een beschikking te maken waarin bovenstaande is verwoord. Met een regeling kan Defensie eenvoudigweg naar de regeling verwijzen. Probleem is evenwel dat Defensie en de bonden nog een paar andere dossiers op hun overlegbordje hebben. De nieuwe pensioenregeling is daar één van.

Ook liepen de onderhandelingen tussen Defensie en de bonden de afgelopen maanden niet soepeltjes omdat Defensie geen volledig mandaat had. Oftewel Defensie liep aan de leiband van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Financiën en mocht niet zelfstandig beslissingen nemen. Feitelijk stond het formele overleg enkele maanden nagenoeg stil.

Als extra complicatie komt daarbij dat het ABP alle systemen eerst had ingericht voor de zogenaamde 90% compensatie en nu ineens moet dat 100% worden. Ook moesten het ABP en Defensie nog tot overeenstemming komen over de hoogte van de rekening die Defensie aan het ABP moet betalen.  Al die wijzigingen op wijzigingen worden namelijk niet gratis door het ABP uitgevoerd.

Op dit moment is het onduidelijk wanneer die 100% compensatie feitelijk wordt ingevoerd. Mijn inschatting is dat e.e.a. voor het eind van dit jaar geregeld is. In het belang van het personeel moet dat ook gehaald worden.

Immers voor hen die al de 65 jaar zijn gepasseerd is dat in verband met toeslagen e.d. zeer belangrijk. Het gelijkmatig over de jaren heen verdeeld te hebben is beter dan alles in één keer over meerdere jaren te krijgen.

Voor hen die momenteel een rechtszaak hebben lopen tegen Defensie wordt standaard het volgende mede gedeeld.

Op 26 maart 2018 is de Defensienota 2018 aan de Tweede Kamer aangeboden. In de Defensienota 2018 is aangekondigd dat de huidige AOW-gatcompensatie wordt verhoogd van 90% naar 100% (van de gerechtvaardigde aanspraak). Het streven is de verhoogde AOW-gatcompensatie zo spoedig mogelijk te implementeren. Zodra de 100% AOW-gatcompensatie is geïmplementeerd, zal deze compensatie ook aan u worden toegekend.